ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ

1.Programın Dili 

İngilizce.

2.Programın Süresi (Yıl)

 4 (dört) yıl.

3.Programın Azami Süresi (Yıl)

Öğrenciler, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın azami 7 (yedi) yıl içinde programı tamamlamak zorundadırlar.

4.Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Engin ARSLAN.

5. Tarihçe

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü 2012-2013 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini almıştır. Lisans ve lisansüstü eğitimlere bu tarihten itibaren devam edilmektedir. Kuruluş tarihinden bu yana gerçekleştirilmekte olan eğitim-öğretim aktivitelerinde İngilizce eğitim dili kullanılarak örgün eğitim uygulanmaktadır. Bölümün amacı, endüstri ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayan teorik ve uygulamalı alanlarda yeterli ve yaratıcı mühendisler yetiştirmektir. Bu amaçla, programda devreler, elektronik, elektromanyetik alan ve dalga teorisi, optik ve fotonik, sinyal işleme, kontrol sistemleri, güç ve haberleşme sistemlerine ilişkin dersler verilmektedir.

6.Kazanılan Derece

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Lisans Diploması.

7. Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenciler programa, ÖSYM’nin her yıl düzenlediği üniversiteye giriş sınavları kapsamında Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü için SAY puan türünden bir önceki yılın taban puanları esas alınarak tercih yapmak suretiyle kabul edilmektedir.

8. Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

ÖSYM tarafından yapılan merkezî yerleştirme, başarı koşulu ile yurtiçi ve yurtdışı kurumlar arası yatay geçiş, merkezî yerleştirme puanı ile kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş ile bölümümüze öğrenci kabul edilmektedir.

Bölümümüze kabul edilen öğrenciler, bölüme kayıt yaptırmadan önce kayıtlı oldukları lisans veya ön lisans programlarından başarılı oldukları derslerin bölümümüz ders müfredatına intibak ettirilmesini talep edebilirler. Bu talep, öğrencinin, eğer gerekiyorsa, İngilizce hazırlık okulunu tamamlayarak, bölümde öğrenim görmeye başlayacağı akademik yılın başında Fakülte Dekanlığı’ na yazacağı bir dilekçe ile yapılır. Talepte bulunan öğrencinin, dilekçesine onaylı bir not döküm (transkript) belgesinin aslını eklemesi gereklidir. İntibak işlemi, Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulunun ve görevlendireceği komisyonların belirlediği esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. İntibak işlemlerinde ders içerikleri ve AKTS yükü gözetilir.

Kurumlar arası yurtdışı yatay geçişle fakültemize kayıt yaptıran öğrencilerin intibak taleplerinin değerlendirilmesinde ise, yurt içi ve/veya yurtdışından alınan derslerin alanına ilişkin ulusal yeterliliklere uygun olarak belirlenen program yeterliliklerine uygun olması esası gözetilir.

9.Sınavlar, ölçme ve değerlendirme

Üniversitemizde sınavlar, ara sınav, final sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavı, ek sınav ve tek ders sınavından oluşur. Sınavlar fakültemiz tarafından hazırlanan ve ilan edilen programa göre yapılır. Sınavlara girmek için öğrenci kimlik kartlarının ibrazı zorunludur. Üniversitemizde bütünleme sınavı uygulaması bulunmayıp, yaz okulu programı mevcuttur.

Ara sınav, fakültemiz lisans programı müfredatında bulunan bir dersin verildiği yarıyıl içinde yapılan sınavdır. Her dersin bir yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır veya ders içerisinde yapılan ödev, proje ve benzeri çalışmalar, dersin öğretim üyesi takdirinde, bir ara sınav yerine kullanılabilir. Final sınavı ise, dersin okutulduğu yarıyıl sonunda akademik takvimde belirtilen tarihler içinde yapılan sınavdır. Final sınavlarına katılabilmek için derslere %70 devam mecburiyetinin tamamlanması gerekmektedir. Öğrencilerin dersten başarılı sayılmaları için belirlenen not aralıkları aşağıdaki şekildedir:

Letter Grade

A+

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

F

Value

4.00

4.00

3.70

3.30

3.00

2.70

2.40

2.20

2.00

1.70

1.50

0.00

Total Points

-

95-100

85-94

80-84

75-79

65-74

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

0-39

 

Öğrencilerimizin akademik yeterliği her yarıyıl sonunda not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. İkinci yarıyılın sonundan itibaren genel not ortalaması 2,00 ve üzeri olan öğrencilerin durumu başarılı; 1,99 ve altındaki öğrencilerin durumu ise akademik olarak yetersiz kabul edilir. Program müfredatında bulunan bir dersten başarısız olan öğrenciler bu dersin verildiği ilk yarıyılda dersi tekrar almak zorundadır. Başarısız olunan dersler tamamlanmadan geri kalan tüm mezuniyet koşulları gerçekleşmiş olsa da öğrenci mezuniyete hak kazanamaz.

10.Mezuniyet Koşulları

Üniversitemiz Lisans ve Ön lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 40’ıncı maddesi uyarınca, ilgili öğrencinin, kayıtlı olduğu programın müfredatında yer alan tüm dersleri başarı ile tamamlaması, genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 ve tamamladığı toplam kredinin en az 240 AKTS olması durumunda öğrenci, ilgili programdan lisans diploması  almaya hak kazanır.

11.Çift Ana Dal

Çift ana dal öğrenimine ilişkin usul ve esaslar YÖK’ün “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre ve “Antalya Bilim Üniversitesi Çift Ana Dal ve Yan Dal Yönergesi” çerçevesinde yapılır.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Çift Ana Dal Programı bünyesinde alınması gereken dersler aşağıdaki tablolarda listelenmiştir:

Endüstri Mühendisliği/İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğrencileri için;

DERS KODU

DERS ADI

DERS KREDİ BİLGİLERİ

ÇAP KATILAN BÖLÜM

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

İNŞAAT / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

1. YIL GÜZ DÖNEMİ

K

D

U

L

AKTS

Z/S

 

CS 101

Programlamaya Giriş I

4

3

0

2

6

Z

MUAF

ENEN 101

Mühendislik İçin İngilizce I

4

4

0

0

4

Z

MUAF

GEN 100

Mühendisliğe Giriş

0

1

0

0

0

Z

MUAF

MATH 101

Matematik I

5

4

2

0

6

Z

MUAF

PHYS 101

Fizik I

3

3

0

0

4

Z

MUAF

PHYS 101L

Fizik I- Laboratuvar

1

0

0

2

2

Z

MUAF

CHEM 101

Genel Kimya

4

3

2

0

6

Z

MUAF

TURK 101

Türk Dili I

2

2

0

0

2

Z

MUAF

1. YIL BAHAR DÖNEMİ

K

D

U

L

AKTS

Z/S

 

CS 104

MATLAB’da Programlamaya Giriş II

4

3

0

2

4

Z

 

EE 112

Elektrik-Elektronik Mühendisliğine Giriş

3

3

0

0

4

Z

 

ENEN 102

Mühendislik İçin İngilizce II

4

4

0

0

4

Z

MUAF

MATH 102

Matematik II

5

4

2

0

6

Z

MUAF

PHYS 102

Fizik II

3

3

0

0

4

Z

MUAF

PHYS 102L

Fizik II Laboratuvar

1

0

0

2

2

Z

MUAF

BIO 102

Biyoloji

3

3

0

0

4

Z

MUAF

TURK 102

Türk Dili II

2

2

0

0

2

Z

MUAF

2. YIL GÜZ DÖNEMİ

K

D

U

L

AKTS

Z/S

 

EE 211

Elektromagnetik Alan Teorisi

4

3

1

0

6

Z

 

EE 221

Sayısal Sistemler

4

3

0

0

4

Z

 

EE221L

Sayısal Sistemler Laboratuvarı

1

0

0

2

2

Z

 

EE 201

Devre Teorisi I

4

3

1

0

5

Z

 

EE 201L

Devre Teorisi I Laboratuvar

1

0

0

2

2

Z

 

HIST 101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

2

0

0

2

Z

MUAF

GEN 200

Mühendislik Ekonomisi

3

3

0

0

4

Z

MUAF

MATH 201

Doğrusal Cebir

4

4

0

0

5

Z

MUAF

2. YIL BAHAR DÖNEMİ

K

D

U

L

AKTS

Z/S

 

EE 202

Devre Teorisi II

4

3

1

0

5

Z

 

EE202L

Devre Teorisi II Laboratuvar

1

0

0

2

2

Z

 

EE242

Mühendisler için modern fizik

3

3

0

0

6

Z

 

NAE202

Alan dışı seçmeli I

3

3

0

0

4

S

MUAF (NAE 201 / NAE XXX)

EE 212

Elektromagnetik Dalga Teorisi

4

3

1

0

6

Z

 

HIST 102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

2

0

0

2

Z

MUAF

MATH 202

Diferansiyel Denklemler

4

4

0

0

5

Z

MUAF

3. YIL GÜZ DÖNEMİ

K

D

U

L

AKTS

Z/S

 

EE 301

Yarıiletken Aygıt Prensipleri

4

4

0

0

7

Z

 

EE331

Sinyaller ve Sistemler

4

3

1

0

7

Z

 

MATH 311

Mühendisler için Olasılık ve İstatistik

3

3

0

0

5

Z

MUAF (EŞDEĞER MATH 211)

AE301

Alan Seçmeli I

3

3

0

0

6

S

MUAF (AE 302 / DAE XXX )

EE291

Yaz Stajı I

0

0

0

0

0

Z

 

MATH 300

Mühendisler için Sayısal Analiz

4

4

0

0

5

Z

MUAF

3. YIL BAHAR DÖNEMİ

K

D

U

L

AKTS

Z/S

 

EE302

Analog Elektronik

4

3

1

0

4

Z

 

EE302L

Analog Elektronik Laboratuvar

1

0

0

2

2

Z

 

EE332

Telekomünikasyona Giriş

4

4

0

0

6

S

 

EE342

Kontrol Mühendisliğine Giriş

4

4

0

0

6

Z

 

AE302

Alan Seçmeli II

3

3

0

0

6

S

MUAF (AE 401 / DAE XXX)

EE352

Enerji Dönüşümü

3

3

0

0

6

Z

 

4. YIL GÜZ DÖNEMİ

K

D

U

L

AKTS

Z/S

 

EE441

Mikrodenetleyiciler

4

3

0

2

6

Z

 

EEAE401

Bölüm Seçmeli I

3

3

0

0

6

S

 

EEAE403

Bölüm Seçmeli II

3

3

0

0

6

S

 

EE391

Yaz Stajı II

0

0

0

0

0

Z

 

ENEN 401

Teknik Yazım ve Sunum

3

3

0

0

3

Z

MUAF

GEN 401

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği I

2

2

0

0

2

Z

MUAF

EE491

Bitirme Projesi I

2

2

0

0

2

Z

 

NAE401

Alan Dışı Seçmeli II

3

3

0

0

5

S

MUAF (NAE 202 / NAE XXX )

4. YIL BAHAR DÖNEMİ

K

D

U

L

AKTS

Z/S

 

EEAE402

Bölüm Seçmeli III

3

3

0

0

6

S

 

NAE402

Alan Dışı Seçmeli III

3

3

0

0

4

S

MUAF (NAE 301 / NAE XXX)

AE402

Alan Seçmeli III

3

3

0

0

4

S

MUAF (AE 403 / DAE XXX)

EEAE404

Bölüm Seçmeli IV

3

3

0

0

6

S

 

GEN 402

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği II

2

2

0

0

2

Z

MUAF

EE 492

Bitirme Projesi II

3

1

4

0

6

Z

 

GEN 404

İnovasyon ve Girişimcilik

2

2

0

0

2

Z

MUAF

 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri için;

DERS KODU

DERS ADI

DERS KREDİ BİLGİLERİ

ÇAP KATILAN BÖLÜM

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

1. YIL GÜZ DÖNEMİ

K

D

U

L

AKTS

Z/S

 

CS 101

Programlamaya Giriş I

4

3

0

2

6

Z

MUAF

ENEN 101

Mühendislik İçin İngilizce I

4

4

0

0

4

Z

MUAF

GEN 100

Mühendisliğe Giriş

0

1

0

0

0

Z

MUAF

MATH 101

Matematik I

5

4

2

0

6

Z

MUAF

PHYS 101

Fizik I

3

3

0

0

4

Z

MUAF

PHYS 101L

Fizik I- Laboratuvar

1

0

0

2

2

Z

MUAF

CHEM 101

Genel Kimya

4

3

2

0

6

Z

MUAF

TURK 101

Türk Dili I

2

2

0

0

2

Z

MUAF

1. YIL BAHAR DÖNEMİ

K

D

U

L

AKTS

Z/S

 

CS 104

MATLAB’da Programlamaya Giriş II

4

3

0

2

4

Z

 

EE 112

Elektrik-Elektronik Mühendisliğine Giriş

3

3

0

0

4

Z

 

ENEN 102

Mühendislik İçin İngilizce II

4

4

0

0

4

Z

MUAF

MATH 102

Matematik II

5

4

2

0

6

Z

MUAF

PHYS 102

Fizik II

3

3

0

0

4

Z

MUAF

PHYS 102L

Fizik II Laboratuvar

1

0

0

2

2

Z

MUAF

BIO 102

Biyoloji

3

3

0

0

4

Z

MUAF

TURK 102

Türk Dili II

2

2

0

0

2

Z

MUAF

2. YIL GÜZ DÖNEMİ

K

D

U

L

AKTS

Z/S

 

EE 211

Elektromagnetik Alan Teorisi

4

3

1

0

6

Z

 

EE 221

Sayısal Sistemler

4

3

0

0

4

Z

MUAF

EE 221L

Sayısal Sistemler Laboratuvarı

1

0

0

2

2

Z

MUAF (EŞDEĞER EE 223L)

EE 201

Devre Teorisi I

4

3

1

0

5

Z

 

EE 201L

Devre Teorisi I Laboratuvar

1

0

0

2

2

Z

 

HIST 101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

2

0

0

2

Z

MUAF

GEN 200

Mühendislik Ekonomisi

3

3

0

0

4

Z

MUAF

MATH 201

Doğrusal Cebir

4

4

0

0

5

Z

MUAF

2. YIL BAHAR DÖNEMİ

K

D

U

L

AKTS

Z/S

 

EE 202

Devre Teorisi II

4

3

1

0

5

Z

 

EE202L

Devre Teorisi II Laboratuvar

1

0

0

2

2

Z

 

EE242

Mühendisler için modern fizik

3

3

0

0

6

Z

 

NAE202

Alan dışı seçmeli I

3

3

0

0

4

S

MUAF (EŞDEĞER NAE 201)

EE 212

Elektromagnetik Dalga Teorisi

4

3

1

0

6

Z

 

HIST 102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

2

0

0

2

Z

MUAF

MATH 202

Diferansiyel Denklemler

4

4

0

0

5

Z

MUAF

3. YIL GÜZ DÖNEMİ

K

D

U

L

AKTS

Z/S

 

EE 301

Yarıiletken Aygıt Prensipleri

4

4

0

0

7

Z

 

EE331

Sinyaller ve Sistemler

4

3

1

0

7

Z

 

MATH 311

Mühendisler için Olasılık ve İstatistik

3

3

0

0

5

Z

MUAF (EŞDEĞER MATH 211)

AE301

Alan Seçmeli I

3

3

0

0

6

S

MUAF (EŞDEĞER AE 405)

EE291

Yaz Stajı I

0

0

0

0

0

Z

 

MATH 300

Mühendisler için Sayısal Analiz

4

4

0

0

5

Z

MUAF (EŞDEĞER MATH 300)

3. YIL BAHAR DÖNEMİ

K

D

U

L

AKTS

Z/S

 

EE302

Analog Elektronik

4

3

1

0

4

Z

 

EE302L

Analog Elektronik Laboratuvar

1

0

0

2

2

Z

 

EE332

Telekomünikasyona Giriş

4

4

0

0

6

S

 

EE342

Kontrol Mühendisliğine Giriş

4

4

0

0

6

Z

 

AE302

Alan Seçmeli II

3

3

0

0

6

S

MUAF (EŞDEĞER AE 407)

EE352

Enerji Dönüşümü

3

3

0

0

6

Z

 

4. YIL GÜZ DÖNEMİ

K

D

U

L

AKTS

Z/S

 

EE441

Mikrodenetleyiciler

4

3

0

2

6

Z

 

EEAE401

Bölüm Seçmeli I

3

3

0

0

6

S

 

EEAE403

Bölüm Seçmeli II

3

3

0

0

6

S

 

EE391

Yaz Stajı II

0

0

0

0

0

Z

 

ENEN 401

Teknik Yazım ve Sunum

3

3

0

0

3

Z

MUAF

GEN 401

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği I

2

2

0

0

2

Z

MUAF

EE491

Bitirme Projesi I

2

2

0

0

2

Z

 

NAE401

Alan Dışı Seçmeli II

3

3

0

0

5

S

MUAF (EŞDEĞER NAE 202)

4. YIL BAHAR DÖNEMİ

K

D

U

L

AKTS

Z/S

 

EEAE402

Bölüm Seçmeli III

3

3

0

0

6

S

 

NAE402

Alan Dışı Seçmeli III

3

3

0

0

4

S

MUAF (EŞDEĞER NAE 401)

AE402

Alan Seçmeli III

3

3

0

0

4

S

MUAF (EŞDEĞER AE 404)

EEAE404

Bölüm Seçmeli IV

3

3

0

0

6

S

 

GEN 402

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği II

2

2

0

0

2

Z

MUAF

EE 492

Bitirme Projesi II

3

1

4

0

6

Z

 

GEN 404

İnovasyon ve Girişimcilik

2

2

0

0

2

Z

MUAF

 

Makine Mühendisliği Bölümü Öğrencileri için;

DERS KODU

DERS ADI

DERS KREDİ BİLGİLERİ

ÇAP KATILAN BÖLÜM

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ

1. YIL GÜZ DÖNEMİ

K

D

U

L

AKTS

Z/S

 

CS 101

Programlamaya Giriş I

4

3

0

2

6

Z

MUAF

ENEN 101

Mühendislik İçin İngilizce I

4

4

0

0

4

Z

MUAF

GEN 100

Mühendisliğe Giriş

0

1

0

0

0

Z

MUAF

MATH 101

Matematik I

5

4

2

0

6

Z

MUAF

PHYS 101

Fizik I

3

3

0

0

4

Z

MUAF

PHYS 101L

Fizik I- Laboratuvar

1

0

0

2

2

Z

MUAF

CHEM 101

Genel Kimya

4

3

2

0

6

Z

MUAF

TURK 101

Türk Dili I

2

2

0

0

2

Z

MUAF

1. YIL BAHAR DÖNEMİ

K

D

U

L

AKTS

Z/S

 

CS 104

MATLAB’da Programlamaya Giriş II

4

3

0

2

4

Z

MUAF

EE 112

Elektrik-Elektronik Mühendisliğine Giriş

3

3

0

0

4

Z

 

ENEN 102

Mühendislik İçin İngilizce II

4

4

0

0

4

Z

MUAF

MATH 102

Matematik II

5

4

2

0

6

Z

MUAF

PHYS 102

Fizik II

3

3

0

0

4

Z

MUAF

PHYS 102L

Fizik II Laboratuvar

1

0

0

2

2

Z

MUAF

BIO 102

Biyoloji

3

3

0

0

4

Z

MUAF

TURK 102

Türk Dili II

2

2

0

0

2

Z

MUAF

2. YIL GÜZ DÖNEMİ

K

D

U

L

AKTS

Z/S

 

EE 211

Elektromagnetik Alan Teorisi

4

3

1

0

6

Z

 

EE 221

Sayısal Sistemler

4

3

0

0

4

Z

 

EE221L

Sayısal Sistemler Laboratuvarı

1

0

0

2

2

Z

 

EE 201

Devre Teorisi I

4

3

1

0

5

Z

 

EE 201L

Devre Teorisi I Laboratuvar

1

0

0

2

2

Z

 

HIST 101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

2

0

0

2

Z

MUAF

GEN 200

Mühendislik Ekonomisi

3

3

0

0

4

Z

MUAF

MATH 201

Doğrusal Cebir

4

4

0

0

5

Z

MUAF

2. YIL BAHAR DÖNEMİ

K

D

U

L

AKTS

Z/S

 

EE 202

Devre Teorisi II

4

3

1

0

5

Z

 

EE202L

Devre Teorisi II Laboratuvar

1

0

0

2

2

Z

 

EE242

Mühendisler için modern fizik

3

3

0

0

6

Z

 

NAE202

Alan dışı seçmeli I

3

3

0

0

4

S

MUAF (EŞDEĞER NAE 307)

EE 212

Elektromagnetik Dalga Teorisi

4

3

1

0

6

Z

 

HIST 102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

2

0

0

2

Z

MUAF

MATH 202

Diferansiyel Denklemler

4

4

0

0

5

Z

MUAF

3. YIL GÜZ DÖNEMİ

K

D

U

L

AKTS

Z/S

 

EE 301

Yarıiletken Aygıt Prensipleri

4

4

0

0

7

Z

 

EE331

Sinyaller ve Sistemler

4

3

1

0

7

Z

 

MATH 311

Mühendisler için Olasılık ve İstatistik

3

3

0

0

5

Z

MUAF (EŞDEĞER MATH 211)

AE301

Alan Seçmeli I

3

3

0

0

6

S

MUAF (EŞDEĞER AE 320)

EE291

Yaz Stajı I

0

0

0

0

0

Z

 

MATH 300

Mühendisler için Sayısal Analiz

4

4

0

0

5

Z

MUAF (EŞDEĞER MATH 300)

3. YIL BAHAR DÖNEMİ

K

D

U

L

AKTS

Z/S

 

EE302

Analog Elektronik

4

3

1

0

4

Z

 

EE302L

Analog Elektronik Laboratuvar

1

0

0

2

2

Z

 

EE332

Telekomünikasyona Giriş

4

4

0

0

6

S

 

EE342

Kontrol Mühendisliğine Giriş

4

4

0

0

6

Z

 

AE302

Alan Seçmeli II

3

3

0

0

6

S

MUAF (EŞDEĞER AE 415)

EE352

Enerji Dönüşümü

3

3

0

0

6

Z

 

4. YIL GÜZ DÖNEMİ

K

D

U

L

AKTS

Z/S

 

EE441

Mikrodenetleyiciler

4

3

0

2

6

Z

 

EEAE401

Bölüm Seçmeli I

3

3

0

0

6

S

 

EEAE403

Bölüm Seçmeli II

3

3

0

0

6

S

 

EE391

Yaz Stajı II

0

0

0

0

0

Z

 

ENEN 401

Teknik Yazım ve Sunum

3

3

0

0

3

Z

 

GEN 401

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği I

2

2

0

0

2

Z

MUAF

EE491

Bitirme Projesi I

2

2

0

0

2

Z

 

NAE401

Alan Dışı Seçmeli II

3

3

0

0

5

S

MUAF (EŞDEĞER NAE 413)

4. YIL BAHAR DÖNEMİ

K

D

U

L

AKTS

Z/S

 

EEAE402

Bölüm Seçmeli III

3

3

0

0

6

S

 

NAE402

Alan Dışı Seçmeli III

3

3

0

0

4

S

MUAF (EŞDEĞER NAE 411)

AE402

Alan Seçmeli III

3

3

0

0

4

S

MUAF (EŞDEĞER AE 417)

EEAE404

Bölüm Seçmeli IV

3

3

0

0

6

S

 

GEN 402

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği II

2

2

0

0

2

Z

MUAF

EE 492

Bitirme Projesi II

3

1

4

0

6

Z

 

GEN 404

İnovasyon ve Girişimcilik

2

2

0

0

2

Z

MUAF

12.Yan Dal

Yan dal öğrenimine ilişkin usul ve esaslar YÖK’ün “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre ve “Antalya Bilim Üniversitesi Çift Ana Dal ve Yan Dal Yönergesi” çerçevesinde yapılır.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Yan Dal Programı bünyesinde alınması gereken dersler aşağıdaki tabloda listelenmiştir:

DERS KODU

DERS ADI

DERS KREDİ BİLGİLERİ

YAN DAL PROGRAMI

 

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

1. YIL GÜZ DÖNEMİ

K

D

U

L

AKTS

Z/S

 

CS 101

Programlamaya Giriş I

4

3

0

2

6

Z

 

1. YIL BAHAR DÖNEMİ

K

D

U

L

AKTS

Z/S

 

CS 104

MATLAB’da Programlamaya Giriş II

4

3

0

2

4

Z

 

EE 112

Elektrik-Elektronik Mühendisliğine Giriş

3

3

0

0

4

Z

 

2. YIL GÜZ DÖNEMİ

K

D

U

L

AKTS

Z/S

 

EE 211

Elektromagnetik Alan Teorisi

4

3

1

0

6

Z

 

EE 221

Sayısal Sistemler

4

3

0

0

4

Z

Yan Koşul: EE 221L ile birlikte alınmalı

EE221L

Sayısal Sistemler Laboratuvarı

1

0

0

2

2

Z

Yan Koşul: EE 221 ile birlikte alınmalı

EE 201

Devre Teorisi I

4

3

1

0

5

Z

Yan Koşul : EE 201L ile birlikte alınmalı

Ön Koşul :  PHYS 102 Fizik II dersinden başarılı olmak veya  PHYS 101 ve MATH 101 derslerinin her ikisinden de A- notu ile başarılı olmaktır

EE 201L

Devre Teorisi I Laboratuvar

1

0

0

2

2

Z

Yan Koşul : EE 201 ile birlikte alınmalı

Ön Koşul :  PHYS 102 Fizik II dersinden başarılı olmak veya  PHYS 101 ve MATH 101 derslerinin her ikisinden de A- notu ile başarılı olmaktır

2. YIL BAHAR DÖNEMİ

K

D

U

L

AKTS

Z/S

 

EE 202

Devre Teorisi II

4

3

1

0

5

Z

Yan Koşul : EE 202L ile birlikte alınmalı, Ön Koşul: EE 201

EE202L

Devre Teorisi II Laboratuvar

1

0

0

2

2

Z

Yan Koşul : EE 202 ile birlikte alınmalı

3. YIL GÜZ DÖNEMİ

K

D

U

L

AKTS

Z/S

 

EE 301

Yarıiletken Aygıt Prensipleri

4

4

0

0

7

S

Ön Koşul : EE 212, EE 242

EE 331

Sinyaller ve Sistemler

4

3

1

0

7

S

Ön Koşul: MATH 102, CS 101,      CS 104

3. YIL BAHAR DÖNEMİ

K

D

U

L

AKTS

Z/S

 

EE302

Analog Elektronik

4

3

1

0

4

S

Yan Koşul : EE 302L ile birlikte alınmalı, Ön Koşul: EE 301

Ön Koşul : EE 301 dersinden başarılı olmaktır.

EE302L

Analog Elektronik Laboratuvar

1

0

0

2

2

S

Yan Koşul : EE 302 ile birlikte alınmalı

EE332

Telekomünikasyona Giriş

4

4

0

0

6

S

Ön Koşul: MATH 311, EE 331

EE342

Kontrol Mühendisliğine Giriş

4

4

0

0

6

S

Ön Koşul: MATH 202, EE 331

EE352

Enerji Dönüşümü

3

3

0

0

6

S

Ön Koşul: EE 202, EE 211

4. YIL GÜZ DÖNEMİ

K

D

U

L

AKTS

Z/S

 

EE441

Mikrodenetleyiciler

4

3

0

2

6

Z

Ön Koşul: CS 101, CS 104, EE 221

4. YIL BAHAR DÖNEMİ

K

D

U

L

AKTS

Z/S

 

3.Yıl güz ve bahar dönemi̇ dersleri̇nden herhangi̇ 3 tanesi̇ alinacaktir.

 

13.Mezun İstihdam Olanakları

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunları, sayısal ve analog elektronik, çok büyük ölçekli entegrasyonlar, ölçüm ve kontrol sistemleri, bilgisayarlar ve gömülü sistemler, yarı iletken malzemeler, mikroelektromekanik sistemler, nanoteknoloji, sinyal işleme, biyomedikal sistemler, mikrodalga ve antenler, telekomünikasyon sistemleri, fiber optik haberleşme, fotonik, elektrik makineleri, yenilenebilir enerji ve güç elektroniği gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketler ve ilgili devlet kurumlarında kariyer imkanları bulabilirler. Ayrıca, bu ve benzer alanlarda araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetlerinde görev almak isteyen mezunlar için akademik kariyer fırsatları bulunmaktadır.

14. Üst Derece Programlara Geçiş

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunları, lisans derecesi almaya hak kazandıktan sonra lisansüstü eğitimlerini sürdürmek istediklerinde, buna yönelik programlara başvurmak için her enstitünün belirlediği genel not ortalaması, yabancı dil seviyesi, ALES ve diğer sınav yeterliliklerini yerine getirdikleri takdirde lisansüstü eğitime devam edebilirler. Mezunlar, üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri programı dahilinde Tezli Yüksek Lisans çalışması yürütebilirler.

 

15. Program Yeterlilikleri (Çıktıları)

1. Matematik, fen bilimleri, ilgili mühendislik alanları ve genel mühendislik konularında kapsamlı bilgi birikimi kazanır.

2.  Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlayarak, uygun analiz yöntemleriyle çözebilir.

3. Karmaşık bir elektronik sistemi, gerçek hayat koşullarını göz önünde bulundurarak ve modern tasarım yöntemlerini kullanarak, istenen performansı karşılayacak şekilde tasarlayabilir.

4. Güncel mühendislik problemlerinin çözümü için yeni teknik ve araçları geliştirebilir.

5. Bilgisayar yazılım ve donanım teknolojileri ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilir.

6. Güncel mühendislik problemlerinin çözümüne yönelik deney tasarlayıp veri toplayarak ve sonuçları yorumlayarak yenilikçi çözümler üretebilir.

7. Gerek bireysel olarak, gerekse aynı veya farklı disiplinlerden mühendislerin bulunduğu takımlarda aktif bir biçimde çalışma yürütebilir.

8. Türkçe ve İngilizce etkin yazılı ve sözlü iletişim kurma, sunum yapma, teknik rapor hazırlama yetkinliği kazanır.

9. Bilim ve teknolojideki gelişmeleri yakından takip ederek yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle bilgi birikimini sürekli artırır.

10. Kariyerinin her aşamasında mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlara, bilimsel ve etik ilkelere uygun olarak hareket eder.

11. Proje yönetimi, risk yönetimi, değişiklik yönetimi, girişimcilik ve sürdürülebilirlik gibi iş hayatına yönelik kavramları tanımlayabilir.

12. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile geliştirilen mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konularında farkındalık kazanır.

13. Elektrik ve elektronik uygulamalarını da içerecek şekilde olasılık ve istatistik, türev ve integral hesapları, çok değişkenli matematik, doğrusal cebir, türevsel denklemler ve kompleks değişkenler konularını içeren problemleri çözebilir.

14.    Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyerek bunları uygulayabilir.

15.    Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilir.

16. Program Müfredatı

1. Yarıyıl