ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ

        GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ

                DERS BİLGİ PAKETİ

 

1.Programın Dili 

İngilizce.

2.Programın Süresi (YIl)

4 (dört) yıl.

3.Programın Azami Süresi (Yıl)

 Öğrenciler, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın azami 7 (yedi) yıl içinde programı tamamlamak zorundadır.

4.Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Fatma Bike KOCAOĞLU.

5. Tarihçe

Antalya Bilim Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrenime, 2017-2018 güz yarıyılında başlamıştır. Bölüm, Antalya Bilim Üniversitesi Turizm Fakültesi’ne bağlıdır. Program kapsamında yer alan teorik ve uygulamalı dersler Antalya Döşemealtı’nda bulunan Antalya Bilim Üniversitesi Merkez Yerleşkesi’nde yürütülmektedir.

6.Kazanılan Derece

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Derecesi

7.Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenciler programa, ÖSYM’nin her yıl düzenlediği üniversiteye giriş sınavları kapsamında Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü için SÖZ puan türünden bir önceki yılın taban puanları esas alınarak tercih yapmak suretiyle kabul edilmektedir.

8. Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

ÖSYM tarafından yapılan merkezî yerleştirme, başarı koşulu ile yurtiçi ve yurtdışı kurumlar arası yatay geçiş, merkezî yerleştirme puanı ile kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş ile bölümümüze öğrenci kabul edilmektedir.

Bölümümüze kabul edilen öğrenciler, bölüme kayıt yaptırmadan önce kayıtlı oldukları lisans veya ön lisans programlarından başarılı oldukları derslerin bölümümüz ders müfredatına intibak ettirilmesini talep edebilirler. Bu talep, öğrencinin, eğer gerekiyorsa, İngilizce hazırlık okulunu tamamlayarak, bölümde öğrenim görmeye başlayacağı akademik yılın başında Fakülte Dekanlığı’ na yazacağı bir dilekçe ile yapılır. Talepte bulunan öğrencinin, dilekçesine onaylı bir not döküm (transkript) belgesinin aslını eklemesi gereklidir. İntibak işlemi, Turizm Fakültesi Yönetim Kurulunun ve görevlendireceği komisyonların belirlediği esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. İntibak işlemlerinde ders içerikleri ve AKTS yükü gözetilir.

 

9.Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Üniversitemizde sınavlar, ara sınav, final sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavı, ek sınav ve tek ders sınavından oluşur. Sınavlar fakültemiz tarafından hazırlanan ve ilan edilen programa göre yapılır. Sınavlara girmek için öğrenci kimlik kartlarının ibrazı zorunludur. Üniversitemizde bütünleme sınavı uygulaması bulunmayıp, yaz okulu programı mevcuttur.

Ara sınav, fakültemiz lisans programı müfredatında bulunan bir dersin verildiği yarıyıl içinde yapılan sınavdır. Her dersin bir yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır veya ders içerisinde yapılan ödev, proje ve benzeri çalışmalar, dersin öğretim üyesi takdirinde, bir ara sınav yerine kullanılabilir. Final sınavı ise, dersin okutulduğu yarıyıl sonunda akademik takvimde belirtilen tarihler içinde yapılan sınavdır. Final sınavlarına katılabilmek için derslere %70 devam mecburiyetinin tamamlanması gerekmektedir. Öğrencilerin dersten başarılı sayılmaları için belirlenen not aralıkları aşağıdaki şekildedir:

 

Letter Grade

A+

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

F

Value

4.00

4.00

3.70

3.30

3.00

2.70

2.40

2.20

2.00

1.70

1.50

0.00

Total Points

-

95-100

85-94

80-84

75-79

65-74

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

0-39

 

Öğrencilerimizin akademik yeterliği her yarıyıl sonunda not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. İkinci yarıyılın sonundan itibaren genel not ortalaması 2,00 ve üzeri olan öğrencilerin durumu başarılı; 1,99 ve altındaki öğrencilerin durumu ise akademik olarak yetersiz kabul edilir. Program müfredatında bulunan bir dersten başarısız olan öğrenciler bu dersin verildiği ilk yarıyılda dersi tekrar almak zorundadır. Başarısız olunan dersler tamamlanmadan geri kalan tüm mezuniyet koşulları gerçekleşmiş olsa da öğrenci mezuniyete hak kazanamaz.

 

10.Mezuniyet Koşulları

Antalya Bilim Üniversitesi Lisans ve Ön lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 40’ıncı maddesi uyarınca, ilgili öğrencinin, kayıtlı olduğu programın müfredatında yer alan tüm dersleri başarı ile tamamlaması, genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 ve tamamladığı toplam kredinin en az 240 AKTS olması durumunda öğrenci, ilgili programdan lisans diploması almaya hak kazanır.

11.Çift Ana Dal

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, gerekli şartları sağladıkları takdirde, farklı bölümlerde Ana Dal yapabilir. Çift ana dal öğrenimine ilişkin usul ve esaslar YÖK’ün “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre ve “Antalya Bilim Üniversitesi Çift Ana Dal ve Yan Dal Yönergesi” çerçevesinde yapılır.   

12.Yan Dal

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, gerekli şartları sağladıkları takdirde, farklı bölümlerde yan dal yapabilir. Yan dal öğrenimine ilişkin usul ve esaslar YÖK’ün “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre ve “Antalya Bilim Üniversitesi Çift Ana Dal ve Yan Dal Yönergesi” çerçevesinde yapılır.

13.Mezun İstihdam Olanakları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nden mezun olan öğrenciler, çağdaş yönetim anlayışıyla hizmet veren turizm işletmelerinde (oteller, restoranlar, vb.) ve ayrıca lisansüstü eğitim alarak (Yüksek Lisans ve Doktora) üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademik görevlerde çalışabilmektedir.

14. Üst Derece Programlara Geçiş

Programdan “Lisans” derecesi ile mezun olacak öğrenciler, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı’nda yüksek lisans veya doktora programlarına başvurabilir.

15. Program Yeterlilikleri (Çıktıları)

Gastronomi alanındaki kavramlar, teknikler ve yenilikler ile ürün bilgisi konusunda kapsamlı bilgi sahibidir.                  

Yiyeceklerin görsel sunumunun tasarlanması ve görsel olarak belgelenmesi konusunda yetkinlik sahibidir.                  

Temel beslenme ilkeleri konularında bilgi sahibidir ve alanında uygular.

Gıda hijyeni ve güvenliği konusunda standartları bilir ve uygular                

Üretim aşamasından sunum aşamasına kadar yiyecek-içecek üretimi ile ilgili tüm süreçleri bilir.                    

Ulusal ve uluslararası mutfaklar hakkında bilgi sahibi olur. Bu çerçevede temel pişirme tekniklerini bilir, uygular ve geliştirir.               

Alkollü ve alkolsüz içeceklerin tarihi, coğrafi ve kültürel altyapısı ve üretim aşamaları konusunda bilgi sahibidir. Yiyecek üretiminde ve menü planlamasında bu bilgiyi kullanır.              

Gıda alanındaki ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri, mesleki standartları ve meslek etiğini bilir ve uygular.                   

Menü planlama ilkeleri doğrultusunda; yiyecek-içecek maliyet analizi, kontrolü, fiyatlandırması yapar ve çeşitli menüler geliştirir.                       

Başkaları ile ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir.             

Pasta ve diğer hamur işleri, ekmekler, pandispanya ve diğer pasta tabanı hamurları, kremalı soslar, meyve sosları ve jöle yapımı; sıcak ve soğuk tatlılar, dondurmalar ve sorbeler, süslemeler, dekorasyon ve sunum konusunda yetkindir.

Alanı ile ilgili fiziksel ortamı tasarlar, araç-gereç ve teknolojileri bilir ve kullanır; gerektiğinde bu çerçevede yeniliklerin oluşmasında rol alır.                  

            16. Program Müfredatı (2019-2020)

FRESHMAN

1. yıl

Fall Semester                                      Güz Dönemi

 

Theory  Teori

Practice Pratik

Credits  Kredi

ECTS  AKTS

TRM 111

INFORMATION TECHNOLOGIES

2

2

3

6

 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

ENGG 101

ADVANCED  ENGLISH I

4

0

3

6

 

İLERİ İNGİLİZCE I

GAST 101

INTRODUCTION TO GASTRONOMY

3

0

4

5

 

GASTRONOMİYE GİRİŞ

GAST 103

NUTRITION

3

0

3

5

 

BESLENME İLKELERİ

HIST 101

ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I

2

0

2

2

 

ATATÜK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

GAST 111

MATHEMATICS FOR GASTRONOMY

3

0

4

4

 

GASTRONOMİ İÇİN MATEMATİK

TURK 101

TURKISH LANGUAGE-I

2

0

2

2

 

TÜRK DİLİ-I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOPLAM

19

2

21

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Spring Semester                          Bahar Dönemi

 

 

 

 

Theory  Teori

Practice Pratik

Credits  Kredi

ECTS  AKTS

ENGG 102

ADVANCED ENGLISH II

4

0

3

6

 

İLERİ İNGİLİZCE II

GAST 104

FOOD SCIENCE

3

0

3

5

 

GIDA BİLİMİ

GAST 106

AGRICULTURAL PRODUCTION

1

2

3

3

 

BAHÇE ÜRÜNLERİ YETİŞTİRME

GAST 108

BASIC ART EDUCATION

1

2

3

3

 

TEMEL SANAT EĞİTİMİ

HIST 102

ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II

2

0

2

2

 

ATATÜK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

TRM 108 

SANITATION, HYGIENE AND OCCUPATIONAL SAFETY

3

0

2

4

 

SANİTASYON, HİJYEN VE İŞ GÜVENLİĞİ

GAST 110

INTRODUCTION TO BEVERAGES

2

1

3

5

 

İÇECEKLERE GİRİŞ

TURK 102

TURKISH LANGUAGE-II

2

0

2

2

 

TÜRK DİLİ-II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOPLAM

18

5

21

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRESMAN TOTAL

 

                                                                  # OF COURSES   DERS SAYISI

     CREDITS   KREDİ

             ECTS   AKTS

1. YIL TOPLAM

 

15

 

42

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOPHOMORE

2. Yıl

3 Fall Semester                 Güz Dönemi

 

Theory  Teori

Practice Pratik

Credits  Kredi

ECTS  AKTS

TRM 231

FINANCIAL ACCOUNTING

3

0

3

5

 

FİNANSAL MUHASEBE

TRM 227

INTODUCTION TO MARKETING

3

0

3

5

 

PAZARLAMAYA GİRİŞ

GAST 201

INTRODUCTION TO CULINARY TECHNOLOGY

1

2

3

5

 

MUTFAK TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ

GAST 203

FOOD AND THEIR SPECIFICATIONS

3

0

3

3

 

GIDALAR VE ÖZELLİKLERİ

GAST 207

FOOD HISTORY I

2

0

2

3

 

YİYECEK TARİHİ I

NAE 2XX

FOREIGN LANGUAGE I

3

0

3

5

 

YABANCI DİL I

TRM 223

FOOD AND BEVERAGE MANAGEMENT I

2

1

3

4

 

YİYECEK VE İÇECEK YÖNETİMİ I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOPLAM

17

3

20

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  Spring Semester                         Bahar Dönemi

 

Theory  Teori

Practice Pratik

Credits  Kredi

ECTS  AKTS

GAST 200

SUMMER WORK INTEGRATED LEARNING I

1

0

3

5

 

YAZ STAJI I

GAST 202

KITCHEN TECHNOLOGY I

3

3

5

5

 

MUTFAK TEKNOLOJİLERİ  I

GAST 204

FOOD CULTURE

2

0

2

3

 

YEMEK KÜLTÜRÜ

GAST 212

MENU PLANNING

3

0

3

4

 

MENÜ PLANLAMA

GAST 208

INTRODUCTION TO PASTERY AND BAKERY

3

3

5

5

 

PASTACILIK VE FIRIN ÜRÜNLERİNE GİRİŞ

GAST 214

FOOD HISTORY II

2

0

2

3

 

YİYECEK TARİHİ II

NAE 2XX

FOREIGN LANGUAGE II

3

0

3

5

 

YABANCI DİL II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOPLAM

17

6

23

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOPHOMORE TOTAL 

 

                                                                # OF COURSES DERS SAYISI

     CREDITS   KREDİ

             ECTS   AKTS

2. YIL TOPLAM

 

14

 

43

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNIOR

3. Yıl

5  Fall Semester                Güz Dönemi

 

Theory  Teori

Practice Pratik

Credits  Kredi

ECTS  AKTS

AE 3XX

AREA ELECTIVE

3

0

3

4

 

ALAN SEÇMELİ

GAST 301

KITCHEN TECHNOLOGY II 

3

3

5

5

 

MUTFAK TEKNOLOJİLERİ II

GAST 309

RESTAURANT OPERATIONS AND ENTREPRENEURSHIP

2

0

2

4

 

RESTORAN OPERASYONU VE GİRİŞİMCİLİK

GAST 311

ADVANCED BAKERY AND PASTERY

1

3

3

4

 

İLERİ PASTACILIK VE FIRIN ÜRÜNLERİ

GAST 313

TURKISH REGIONAL CUISINES

2

3

3

3

 

TÜRK YÖRE MUTFAKLARI

NAE 3XX

FOREIGN LANGUAGE III

3

0

3

5

 

YABANCI DİL III

TRM 335

CONSUMER BEHAVIOUR

3

0

3

5

 

TÜKETİCİ DAVRANIŞI

 

 

 

 

 

TOTAL  TOPLAM

17

9

22

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  Spring Semester                            Bahar Dönemi

 

Theory  Teori

Practice Pratik

Credits  Kredi

ECTS  AKTS

AE 3XX

AREA ELECTIVE

3

0

3

3

 

ALAN SEÇMELİ

GAST 300

SUMMER WORK INTEGRATED LEARNING II  

1

0

3

5

 

YAZ STAJI II  

GAST 302

KITCHEN TECHNOLOGY III

3

3

3

5

 

MUTFAK TEKNOLOJİLERİ III

GAST 308

OTTOMAN CUISINE

2

3

3

4

 

OSMANLI MUTFAĞI

GAST 310

SALES AND MARKETING FOR FOOD AND BEVERAGE 

3

0

3

3

 

YİYECEK VE İÇECEK İŞLETMELERİNDE SATIŞ VE PAZARLAMA

NAE 3XX

FOREIGN LANGUAGE IV

3

0

3

5

 

YABANCI DİL IV

TRM 304

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

3

0

3

5

 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

 

 

 

 

 

TOTAL  TOPLAM

18

6

21

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNIOR TOTAL   

 

                                                                  # OF COURSES DERS SAYISI

     CREDITS   KREDİ

             ECTS   AKTS

3. YIL TOPLAM

 

14

 

43

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENIOR

4.Yıl

7  Fall Semester                            Güz Dönemi

 

Theory  Teori

Practice Pratik

Credits  Kredi

ECTS  AKTS

AE 4XX

AREA  ELECTIVE

3

0

3

4

 

ALAN SEÇMELİ

AE 4XX

AREA ELECTIVE

3

0

3

4

 

ALAN SEÇMELİ

GAST 409

INFORMATION TECHNOLOGIES FOR GASTRONOMY

2

1

3

4

 

GASTRONOMİ İÇİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

GAST 403

KITCHEN TECHNOLOGY IV

3

3

3

5

 

MUTFAK TEKNOLOJİLERİ IV

GAST 405

WORLD CUISINES

2

3

4

5

 

DÜNYA MUTFAKLARI

GAST 407

FOOD REGULATIONS

2

0

3

5

 

GIDA MEVZUATI

NAE 4XX

NONE AREA ELECTIVE

3

0

3

3

 

ALAN DIŞI SEÇMELİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOPLAM

18

7

22

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8  Spring Semester                   Bahar Dönemi

 

Theory  Teori

Practice Pratik

Credits  Kredi

ECTS  AKTS

AE 4XX

AREA ELECTIVE

3

0

3

5

 

ALAN SEÇMELİ

AE 4XX

AREA ELECTIVE

3

0

3

5

 

ALAN SEÇMELİ

GAST 400

GRADUATION PROJECT

3

0

3

7

 

MEZUNİYET PROJESİ

GAST 402

FACILITIES MANAGEMENT AND DESIGN

3

0

3

5

 

TESİS YÖNETİMİ VE TASARIMI

GAST 404

KITCHEN TECHNOLOGY V

3

3

3

5

 

MUTFAK TEKNOLOJİLERİ V

NAE 4XX

NONE AREA ELECTIVE

3

0

3

3

 

ALAN DIŞI SEÇMELİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOPLAM

18

3

18

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENIOR TOTAL

 

                                                                 # OF COURSES DERS SAYISI

     CREDITS   KREDİ

             ECTS   AKTS

4. YIL TOPLAM

 

13

 

40

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA ELECTIVES (TRM)     ALAN SEÇMELİ DERSLER (TRM)

Theory  Teori

Practice Pratik

Credits  Kredi

ECTS  AKTS

Spring Semester    Bahar Dönemi

 

 

 

 

GAST 331

SENSORY EVALUATION OF FOOD

3

0

3

4

 

DUYUSAL ANALİZ

GAST 333

VEGETARIAN CUISINE

1

2

3

4

 

VEJETERYAN MUTFAĞI

GAST 335

NEW TRENDS IN GASTRONOMY 

3

0

3

4

 

GASTRONOMİDE YENİ TRENDLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fall Semester     Güz Dönemi

 

 

 

 

GAST 332

FOOD WRITING

2

0

3

3

 

GASTRONOMİ YAZARLIĞI

GAST 334

FOOD IN MYTHOLOGY AND BELIEFS 

3

0

3

3

 

MİTOLOJİ VE İNANÇLARDA YEMEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spring Semester    Bahar Dönemi

 

 

 

 

GAST 431

FOOD STYLING AND PHOTOGRAPHY

2

3

3

4

 

YEMEK STİLİSTLİĞİ VE FOTOĞRAFÇILIĞI

GAST 433

OENOLOGY

3

0

3

4

 

ENOLOJİ

GAST 435

CHOCOLATE ART

1

2

3

4

 

ÇİKOLATA SANATI

GAST 437

GASTRONOMY TOURISM

3

0

3

4

 

GASTRONOMİ TURİZMİ

GAST 439

CULINARY GEOGRAPHY 

3

0

3

4

 

MUTFAK COĞRAFYASI

GAST 441

NEW PRODUCT DEVELOPMENT IN FOOD SECTOR

3

0

3

4

 

GIDA SEKTÖRÜNDE YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME

GAST 443

FOOD AND SUSTAINABILITY

3

0

3

4

 

GIDA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fall Semester     Güz Dönemi

 

 

 

 

GAST 430

BANQUET AND EVENT MANAGEMENT 

3

0

3

5

 

BANKET VE ZİYAFET YÖNETİMİ

 

GAST 466

INNOVATION AND CREATIVITY

3

0

3

5

 

İNOVASYON VE YARATICILIK

GAST 432

FOOD AND MEDIA

3

0

3

5

 

GIDA VE MEDYA

GAST 434

FOOD AND BEVERAGE SERVICE

3

0

3

5

 

YİYECEK VE İÇECEK SERVİSİ

FOREIGN LANGUAGE ELECTIVES     SEÇMELİ YABANCI DİL DERSLERİ

Theory  Teori

Practice Pratik

Credits  Kredi

ECTS  AKTS

RUS 201

RUSSIAN I

3

0

3

5

 

RUSÇA 1

RUS 202

RUSSIAN II

3

0

3

5

 

RUSÇA 2

RUS 301

RUSSIAN III

3

0

3

5

 

RUSÇA 3

RUS 302

RUSSIAN IV

3

0

3

5

 

RUSÇA 4

GER 201

GERMAN I

3

0

3

5

 

ALMANCA 1

GER 202

GERMAN II

3

0

3

5

 

ALMANCA 2

GER 301

GERMAN III

3

0

3

5

 

ALMANCA 3

GER 302

GERMAN IV

3

0

3

5

 

ALMANCA 4

SPA 201

SPANISH I

3

0

3

5

 

İSPANYOLCA 1

SPA 202

SPANISH II

3

0

3

5

 

İSPANYOLCA 2

SPA 301

SPANISH III

3

0

3

5

 

İSPANYOLCA 3

SPA 302

SPANISH IV

3

0

3

5

 

İSPANYOLCA 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL # OF COURSES AND CREDITS                    

                                                       # OF COURSES     DERS SAYISI

     CREDITS   KREDİ

             ECTS   AKTS

TOPLAM DERS VE KREDİ SAYISI

56

168

240

 

17.Ders İçerikleri

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin İçeriği

GAST 101

GASTRONOMİYE GİRİŞ

Bu derste öğrenciler gıdaların yapısı (dokusu) ve lezzetine etki eden faktörleri inceleyecek, gıdaların özelliklerini algılamaya yarayan duyularını geliştirme fırsatı bulacak, kişilerin lezzet algıları ve yemek seçimlerini etkileyen kültürel faktörleri değerlendirecek ve edindikleri bulgu ve deneyimleri araştırma ve problem çözme esnasında kullanabilecek aşamaya geleceklerdir. Bu ders, gıdaların kalitesinin ve/veya kalite özelliklerinin anlaşılması ve gıdalar arasındaki farklılıkların (örneğin gıdaların nasıl hazırlandığı/üretildiği ve kimler için üretildiği gibi) algılanması üzerine yoğunlaşacaktır. Öğrenciler gastronomiyle bilgi sahibi olur.

ENGG 101 

AKADEMİK İNGİLİZCE I

Akademik İngilizce dersinin amacı, öğrencilerin akademik okuma, yazma ve konuşma becerilerini geliştirmektir. Bu çerçevede, not tutma, özet çıkarma, makale tarama, sunum teknikleri gibi konular incelenir. Öğrenciler, Turizm sektörünün ihtiyacı olan İngilizceyi doğru kullanma ve anlama üstüne çalışmalar yaparlar. Bu ders kapsamında öğrenciler, İngilizceyi doğru ve etkin bir şekilde kullanır.

GAST 103

BESLENME İLKELERİ 

Beslenme, yeterli beslenme, dengeli beslenme gibi temel kavramları, beslenme ve sağlık ilişkisi, karbonhidratlar, lipitler, proteinler, vitaminler, su ve mineraller şeklindeki besin öğeleri, sağlık, hastalıklar, diyet ve beslenme ilişkisi, sağlıklı beslenme açısından yemek hazırlama. Öğrenciler, beslenmenin ilkeleriyle ilgili bilgi sahibi olur.

TRM 111 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Ders kapsamında, öğrenciler bilgisayar kullanımı gerektiren derslerinde ve sektörde ihtiyaç duyacakları MS office programları konusunda bilgi sahibi olmaktadır. Öğrenciler ders içerisinde uygulamalı olarak Google forms, Outlook, Word, Excel ve Powerpoint araçlarını kullanmakta ve analiz etme, raporlama ve sunum yapma becerilerini geliştirmektedirler.

GAST 104

GIDA BİLİMİ

Gıdalarda bulunan temel gıda moleküllerinin birbiri ile interaksiyonu, gıdalarda meydana getirdikleri fiziksel, kimyasal ve biyolojik değişimler, pişirme işleminin bilimsel temeli vb. konulara sahip ders ile öğrenciler mutfakta yaptıkları işlemlerin gıdalar üzerinde meydana getirdiği değişimi anlayabilme yeteneği kazanacaktır. 

GAST 106

BAHÇE ÜRÜNLERİ YETİŞTİRME

Bahçe Ürünleri Yetiştirme dersi bir yandan sebze ve otların yetiştirilme koşulları ve sürecini açıklarken, diğer yandan uygulamalar aracılığıyla öğrencilerin bu sürece katılmalarını sağlar. Birinci sınıf öğrencileri bu bahçenin yönetiminden sorumlu olur ve sonrasında bahçe yeni gelenlere devredilir. Öğrenciler ürün yetiştirme konusunda deneyim kazanır.

GAST 108

TEMEL SANAT EĞİTİMİ

Dersin amacı öğrencilerin; form, desen, kompozisyon, tema, düzen, renk, doku gibi temel sanat kavramlarını öğrenmesidir. Ayrıca tasarım problemleri, soyutlama, 2 boyutlu ve 3 boyutlu tasarım konuları ele alınır. Öğrenciler, temel sanat kavramlarını bilir.

GAST 110

İÇECEKLERE GİRİŞ

Bu derste öğrenciler alkolsüz ve alkollü içecek sınıflamasını, bu içeceklerin üretim yöntemlerini ve içeriklerini öğrenir. İçecekler hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.

TRM 108

SANİSTAYON HİJYEN VE İŞ GÜVENLİĞİ 

Bu ders, öğrencilere konaklama sektöründeki sunulan yiyecek ve içecek servisinin sanitasyon, hijyen ve iş güvenliği ile ilgili konularını tanıtır. Ayrıca, öğrencilerin gıda güvenliği ve hijyen uygulamalarını keşfetmelerini sağlar. Derslerde öğrencilere el yıkama gibi temel konulardan, gıda kaynaklı hastalıklara, gıda mikrobiyolojisine, bulaşmaya, gıda güvenliği yönetim sistemlerine (HACCP) ve gıda üretim ve servis ekipmanlarının temizliği ve bakımı ve personel hijyeni gibi daha karmaşık konulara kadar öğretilmesi amaçlanır. Bir restorandaki satın alma, hazırlama, taşıma, pişirme, bekletme, depolama ve servis gibi gıda akışı aşamaları sırasında ortaya çıkabilecek potansiyel riskler ve bunlara yönelik önleyici ve kontrol tedbirleri örnek olay çalışmalarının yardımıyla ayrıntılı olarak verilmektedir. Ek olarak, çalışanlar için risk oluşturabilecek belirli tehlikeler (kesikler, yanıklar, kaymalar ve düşmeler, elektrik çarpması vb.) de ele alınmaktadır.

ENGG 102

AKADEMİK İNGİLİZCE II

Akademik yazı yazma becerileri geliştirme, gazete okuma, değişik yazı tiplerini öğrenme bu dersin ana amaçlarındandır. Öğrenci ayrıca analitik düşünme ve analiz yapma yeteneklerini geliştirirler. Bu çerçevede vaka analizleri ve grup çalışmaları, ödevler ve sunumlar ile desteklenir. Böylelikle öğrenciler, İngilizceyi doğru ve etkin bir şekilde kullanabileceklerdir.

GAST 200

 YAZ STAJI I

Öğrenciler, gerçek iş yaşamı ile ilgili deneyimlerini yaz ayları boyunca, otel, restoran, tatil köyü, kulüp, tema parkı, hava yolu yiyeceği üreten kurumlarda, kurumsal yiyecek üretimi yapan firmalarda veya bir kruvaziyer gemisinde, akademisyenlerinin ve staj koordinatörünün denetimleri altında tamamlayacaklardır.

GAST 201

 MUTFAK TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ

Bu derste, mutfak operasyonları ve yemek pişirmenin temelleri hakkında genel bilgiler sunulur. Mutfak eğitiminin temelini oluşturan klasik mutfak terimleri ve açıklamaları, her derste ele alınan konuların temel prensiplerini desteklemek ve pekiştirmek ve uygulamaların iş güvenliği kurallarına uygunluğunu sağlamada önemli bir rol oynar. Dersin uygulama kısmında ise, öğrencilere profesyonel kesim teknikleri; et suyu-soslar, et-balık-tavuk pişirme teknikleri gibi klasik mutfak teknik ve prensiplerinin öğretilmesinin yanı sıra, önceki oturumlarda öğretilen konuların pekiştirilmesi hedeflenir. Öğrenciler, mutfak terimleri, pişirme yöntemleri vs. konularda bilgi sahibi olur.

GAST 202

MUTFAK TEKNOLOJİLERİ I

Öğrenciler, otel ve restoran sektöründeki endüstriyel mutfaklarda gerekli olan orta ve ileri düzey bilgi ve becerileri edinirler. Öğrenciler, yöresel ve uluslararası perspektiflere göre gıda hazırlama trendlerini öğrenme ve analiz etme becerisine sahip olur. Öğrenciler, mutfak terimleri, pişirme yöntemleri vs. konularda bilgi sahibi olur.

GAST 203

GIDALAR VE ÖZELLİKLERİ

Kristalizasyon, oksidasyon, kaynatma, dondurma vb. kavramlar öğretilir. Gıdaların muhafaza ve pişirilme yöntemleri, gıda katkı maddeleri, pişirme ile gıdalarda meydana gelen değişikler incelenir. Öğrenciler, gıdalar ve özellikleri hakkında temel bilgi sahibi olur.

GAST 204

YEMEK KÜLTÜRÜ

Bu dersin amacı ülkelerin sahip oldukları mutfak kültürleri, yemek üretiminde kullanılan malzeme ve ekipmanları ortaya çıkarmak ve dünya mutfağında oynadığı rolü tanımlamaktır. Beş kıtadan yemek kültürü temel düzeyde bilgi verilecektir. Sürdürülebilirlik ve lokal lezzetlerin tanıtımı ve mutfak kültürüne katkısı vurgulanacaktır. Ayrıca ülke mutfaklarının tarihsel coğrafi gelişimi ele alınacaktır. Yemeklerin içerikleri ve terimleri detaylı bir şekilde incelenecektir. Öğrenciler, farklı ülke yemekleri hakkında bilgi sahibi olur.

GAST 207

YİYECEK TARİHİ I 

Bu derste yiyecek üretimi ve tüketiminin ekonomik, sosyal, politik ve kültürel açılardan tarihsel gelişimi süreç içinde incelenir. Rönesans döneminden günümüze kadar geçen süreçteki Avrupa ve dünya kültürlerine yer verilir. Endüstri devriminden günümüze üretim sistemlerinin geçirdiği değişim ve gastronomi üzerine etkileri incelenir. Yiyecek üretimi ve tüketimi ile ilgili olarak bireysel ve sosyal açılardan ortaya çıkan değişiklikler hakkında bilgi verilir. Öğrenciler, yiyecek tarihi hakkında bilgi sahibi olur.

GAST 208

PASTACILIK VE FIRIN ÜRÜNLERİNE GİRİŞ

Bu ders öğrencilere hamurlar, kremalar ve tatlılarda kullanılan dolgu malzemeleri gibi klasik pastacılık teknikleri konusunda bilgi ve becerilerinin artırmaları için ihtiyaç duydukları temeli verir. Dersin uygulamalı ve gösterimli anlatımı sayesinde, öğrenciler farklı hamur, krema ve keklerle çalışarak oluşturulan klasik keklerin detaylandırılmasına odaklanır. Dersler boyunca, bu kekler konusunda pratik yaparak uzmanlaşırken, aynı zamanda klasik pastacılığın kökeni ve tarihçesi hakkında bilgi sahibi olma şansı elde ederler. Öğrenciler, pastacılık ve fırın ürünleri hakkında bilgi sahibi olur.

GAST 212

MENÜ PLANLAMA

Menü planlama ilkeleri doğrultusunda farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek menüler geliştirir. Öğrenciler, düşük/yüksek kalorili beslenme grupları, belirli besin gruplarından kaçınan kişiler (et, işlenmiş gıda, ve sağlıklı beslenme konusunda hassasiyeti olan müşteriler) için nasıl menü hazırlayabileceklerini öğrenirler. Öğrenciler bir yiyecek, içecek operasyonunu nasıl yönetecekleri konusunda beceri kazanırlar. Bu derste öğrenciler vaka analizi olarak bir restoran menüsü hazırlayacaklardır. Öğrenciler menü tasarımı konusunda bilgi ve deneyim kazanır.

TRM 223

YİYECEK VE İÇECEK YÖNETİMİ I 

Ders kapsamında işletmede, endüstride ve sağlıkla ilgili tesislerde yemek hizmetinin işleyişinin açıklanması ve tahlil edilmesi, yemek hizmeti organizasyon yapısının sunumu ve analizi, iş tanımları, iç kontrol, iç sistem dizaynı, özel yemek hizmeti araçlarının düşünülmesi; oteller, havayolu yemekçiliği, diğer ulaşım araçları yemekçiliği, eğitim kurumları ve sözleşmeli yemek hizmetinin yönetimi gibi alanlardaki faktörlerin analizi konuları incelenmektedir.

TRM 223

YİYECEK VE İÇECEK YÖNETİMİ I

İşletmede, endüstride ve sağlıkla ilgili tesislerde yemek hizmetinin işleyişinin açıklanması ve tahlil edilmesi. Yemek hizmeti organizasyon yapısının sunumu ve analizi, iş tanımları, iç kontrol, iç sistem dizaynı, özel yemek hizmeti araçlarının düşünülmesi. Oteller, havayolu yemekçiliği, diğer ulaşım araçları yemekçiliği, eğitim kurumları ve sözleşmeli yemek hizmetinin yönetimi gibi alanlardaki faktörlerin analizi. Adı geçen işlemler için saha ziyaretleri. Ders kapsamında öğrenciler, turizm işletmelerindeki yiyecek ve içecek yönetimi uygulamaları hakkında bilgi sahibi olacaktır.

TRM 227

 PAZARLAMAYA GİRİŞ

Bu ders, pazarlamanın temel kavramları ve konularına değinmektedir. Bu doğrultuda arz, talep, ihtiyaç, memnuniyet, pazarlama karması elemanları, işletme makro ve mikro çevresi, pazarlama stratejisi, ürün geliştirme süreci, tüketici ihtiyacı oluşma süreci, sürdürülebilirlik ve modern pazarlama araçları üzerinde durmaktadır.

TRM 231

 FİNANSAL MUHASEBE

Finansal okur yazarlığı sağlamak üzere, muhasebe ilkeleri, Türk ve dünya muhasebe standartları, Bilanço - Nakit Akım - Kar Zarar tablolarının kaydı, okunmasını yorumlanması ve rasyolar ile iyileştirilmesi konuları işlenmektedir.

GAST 300

YAZ STAJI II

Öğrenciler yaz ayları boyunca gerçek iş yaşamı ile ilgili, tercihen yönetici düzeyinde edinecekleri deneyimleri, otel, restoran, tatil köyü, kulüp, tema parkı, hava yolu yiyeceği üreten kurumlarda, kurumsal yiyecek üretimi yapan firmalarda veya bir kruvaziyer gemisinde, akademisyenlerinin ve staj koordinatörünün denetimleri altında tamamlayacaklardır.

GAST 301

MUTFAK TEKNOLOJİLERİ  II

Öğrencilere bu derste reçetelerin zamanlama açısından etkili kullanımı vurgulanarak; gıdaların hazırlanması, uygun pişirme tekniği seçimi, ve gıdaların pişirilmesi öğretilir. Stokların hazırlanması, detaylı mutfak uygulamaları ve unlu mamül hazırlama teknikleri ile ilgili çalışmalar yapılır. Özenli ve lezzetli yemeklerin hazırlık ve pişirme süreçlerinin kısa zamanda gerçek müşteriye sunumunun ve servisinin nasıl yapılması gerektiği anlatılır. Dersin içeriğinde sıcak - soğuk yemek uygulamaları ve sunumu detaylı olarak yer alır. Öğrenciler, doğru pişirme tekniğinin seçimi, gıdanın pişirilmesi vs. konularında bilgi sahibi olur.

GAST 302

MUTFAK TEKNOLOJİLERİ  III

Öğrencilere bu derste reçetelerin zamanlama açısından etkili kullanımı vurgulanarak; gıdaların hazırlanması, uygun pişirme tekniği seçimi, ve gıdaların pişirilmesi öğretilir. Stokların hazırlanması, detaylı mutfak uygulamaları ve unlu mamül hazırlama teknikleri ile ilgili çalışmalar yapılır. Özenli ve lezzetli yemeklerin hazırlık ve pişirme süreçlerinin kısa zamanda gerçek müşteriye sunumunun ve servisinin nasıl yapılması gerektiği anlatılır. Dersin içeriğinde sıcak - soğuk yemek uygulamaları ve sunumu detaylı olarak yer alır. Öğrenciler, doğru pişirme tekniğinin seçimi, gıdanın pişirilmesi vs. konularında bilgi sahibi olur.

TRM 304

 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İnsan Kaynakları Yönetimi dersi içeriğini insan kaynakları yönetim fonksiyonları, insan kaynaklarını planlama, iş analizi, iş tanımı, iş özellikleri, iş tasarımı, işe alma, seçme, oryantasyon, eğitim ve geliştirme, performans değerlendirme, ücretlendirme, disiplin, mülakat yapma gibi konular oluşturmaktadır. 

GAST 308

OSMANLI MUTFAĞI KÜLTÜRÜ

Tarihte Osmanlı Devleti’nin hükümran olduğu coğrafyadaki mutfaklar üzerinde çalışılacak, geçmişi, bugüne kadar insanlığa katkıları, besin türleri, yemek kültürleri, hizmet ve servis anlayışı, hijyen kavramları, tat beklentileri değerlendirilecektir. Öğrenciler, Osmanlı mutfağı ve kültürü hakkında detaylı bilgi sahibi olur.

GAST 309

RESTORAN OPERASYONLARI VE GİRİŞİMCİLİK

Restoranlar küçük ve orta büyüklükte işletmeler olarak ya da ciddi boyutta gelir getiren ve istihdam sağlayan iş yerleri olarak ekonomik hayatımızın önemli bir kısmını kapsar. İnsanların yoğun olarak çalıştığı bu sektörde restoranlar her boyutta sorunlarla karşılaşırlar ve çözüm üretmeye çalışırlar. Öğrenciler bu sorunların sistem içinde nasıl oluştuğunu ve nasıl çözümler üretilebileceği konusunda çalışarak, yeni yaklaşımlar üreteceklerdir.

GAST 311

İLERİ PASTACILIK VE FIRIN ÜRÜNLERİ

Dersin içeriğinde öğrencilere hamur, pasta ve tatlı hazırlama teknikleri konusunda ileri düzeyde bilgiler verilir. Unlu mamul üretimi konusunda endüstriyel mutfaklarda kullanılan hammaddeler, alet ve ekipmanlar hakkında gerekli bilgiler aktarılır. Uygulamalarda bunları kullanmaları sağlanır. Öğrenciler, pastacılık ve fırın ürünleri hakkında bilgi sahibi olur.

GAST 313

TÜRK YÖRE MUTFAKLARI

Yerel, Anadolu ve Türk mutfağı üzerinde çalışılacak, tarihi geçmişi, bugüne kadar insanlığa katkıları, besin türleri, yemek kültürleri, hizmet ve servis anlayışı, hijyen kavramları, tat beklentileri değerlendirilecek, yapılacak araştımalar ışığında farklı menüler hazırlanarak hem bu yiyeceklerin üretiminde, hem de tadımında bilgi ve tecrübe sahibi olunacaktır. Öğrenciler, Türk yöre mutfakları hakkında bilgi sahibi olur.

GAST 331

DUYUSAL ANALİZ

Bu derste tüketici beğenisi üzerine gıdaların sahip oldukları duyusal özellikleri etkisi anlatılmaktadır. Öğrenciler gıdaların duyusal olarak nasıl algılandığını, gıdaların duyusal özelliklerinin neler olduğunu, yeni ürün geliştirme/formülasyon iyileştirme süreçlerinde duyusal analiz yöntemlerinin önemini  öğreneceklerdir. 

GAST 332

GASTRONOMİ YAZARLIĞI

Öğrenciler, gazetecilik etiği, reklamcılık, bilimsel ve teknolojik konular, tarifi yazma, yemek eleştirisi, yiyecek, kurgu yemekleri, dergiler ve gazeteler hakkındaki antropolojik ve tarihsel yazı çalışmaları yoluyla yemek yazma becerilerini geliştirecektir.

GAST 333

VEJETARYEN MUTFAĞI

Öğrenciler bu derste vejetaryen beslenenler ve özel beslenme şekline sahip kişiler için gerekli bilgileri edinip, konu hakkında çözümlemelerde bulunabileceklerdir. Öğrenciler, vejetaryen yiyecekler hakkında bilgi sahibi olur.

GAST 335

GASTRONOMİDE YENİ TRENDLER

Bu derste gastronomi trendleri, kültür, beslenme alışkanlıkları ve diyet trendleri ele alınmaktadır. Dersin amacı öğrencilere sağlıklı beslenme, füzyon mutfağı, haute cusine, nouvelle cusine ve moleküler gastronomi gibi belli başlı çağdaş gastronomi trendlerini tanıtmaktır. Öğrenciler yemek trendleri ve günümüzün sağlık endüstrisi ile ilgili konularla ilgili derslere ve seminerlere katılacaklardır. Öğrencileri gastronomideki yeni trendler hakkında bilgi sahibi olur.

TRM 335

TÜKETİCİ DAVRANIŞI

Tüketici davranışını anlamak, başarılı pazarlama politikalarının temelidir. Tüketiciler, satın almalarını etkileyen pazarlama uyaranlarına maruz kalırlar ve bu uyaranlar tüketicinin karar verme ve hatırlama süreçlerini etkilemektedir. Bu ders, tüketicileri daha iyi anlamak ve ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılamak için kullanılabilecek kavramlar ve etik ilkeler için tüketici davranışı araştırmalarını inceler.

GAST 400

 BİTİRME PROJESİ

Bu derste öğrenciler danışman eşliğinde proje hazırlayacaklardır. Bilimsel bir temele dayandırılarak hazırlanacak bu çalışmada gastronomi ile alakalı öğrencinin ilgi duyduğu bir alt alanda, araştırma sorusu, hipotez ve metodolojisi olan ve akademik çerçevede yazılacak olan bir bilimsel çalışma yapılacaktır. Öğrenciler, proje yazma ve uygulama konusunda deneyim kazanacaktır.

GAST 402

TESİS YÖNETİMİ VE TASARIMI

Öğrenciler bu derste, bir restoranın veya bir yiyecek üretimi tesisinin hem üretim hem de hizmet alanlarının planlanması, tasarımı, çizimi, ekipman temini ve iç mekan tasarımı gibi konuları öğreneceklerdir. Ticari ve kurumsal tesis özellikleri, temel kapasiteler, personel organizasyonu, mekansal organizasyon ilişkileri, mutfak tipleri, sınıflandırılması ve bölümleri hakkında bilgi edineceklerdir. Öğrenciler tesislerin işletilme süreçlerinde gerçekleşebilecek bakım ve onarım gibi konularda da bilgi sahibi olacaklardır.

GAST 403

MUTFAK TEKNOLOJİLERİ IV

Öğrencilere bu derste reçetelerin zamanlama açısından etkili kullanımı vurgulanarak; gıdaların hazırlanması, uygun pişirme tekniği seçimi, ve gıdaların pişirilmesi öğretilir. Stokların hazırlanması, detaylı mutfak uygulamaları ve unlu mamül hazırlama teknikleri ile ilgili çalışmalar yapılır. Özenli ve lezzetli yemeklerin hazırlık ve pişirme süreçlerinin kısa zamanda gerçek müşteriye sunumunun ve servisinin nasıl yapılması gerektiği anlatılır. Dersin içeriğinde sıcak - soğuk yemek uygulamaları ve sunumu detaylı olarak yer alır. Öğrenciler, doğru pişirme tekniğinin seçimi, gıdanın pişirilmesi vs. konularında bilgi sahibi olur.

GAST 404

MUTFAK TEKNOLOJİLERİ V

Öğrencilere bu derste reçetelerin zamanlama açısından etkili kullanımı vurgulanarak; gıdaların hazırlanması, uygun pişirme tekniği seçimi, ve gıdaların pişirilmesi öğretilir. Stokların hazırlanması, detaylı mutfak uygulamaları ve unlu mamül hazırlama teknikleri ile ilgili çalışmalar yapılır. Özenli ve lezzetli yemeklerin hazırlık ve pişirme süreçlerinin kısa zamanda gerçek müşteriye sunumunun ve servisinin nasıl yapılması gerektiği anlatılır. Dersin içeriğinde sıcak - soğuk yemek uygulamaları ve sunumu detaylı olarak yer alır. Öğrenciler, doğru pişirme tekniğinin seçimi, gıdanın pişirilmesi vs. konularında bilgi sahibi olur.

GAST 405

 DÜNYA MUTFAKLARI

Bu dersin içeriğinde Avrupa, Uzak Doğu, Asya ve Amerika kıtalarına ait mutfakların öne çıkan özellikleri ve uygulamaları yer alır. Öğrencilerin bu coğrafyalardaki yiyecek kültürü ve mutfakları konularında bilgi sahibi olmaları sağlanır. Dünya üzerindeki o bölgelere ait reçetelerin bilgisi teorik ve uygulamalı olarak verilir. Öğrenciler, dünya mutfakları hakkında bilgi sahibi olur.

GAST 405

ÇİKOLATA SANATI

Çikolata ve tatlıların tarihçesi, kökleri ve coğrafyaları öğrencilerin bilgilerine sunulacaktır. Çikolata temelli ve dünyadaki farklı tatlı algılarıyla oluşmuş ürünler araştırılacak, pastanede bire bir üretilecek ve tadılacaktır. Öğrenciler, çikolata sanatı hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.

GAST 405

DÜNYA MUTFAKLARI

Bu dersin içeriğinde Avrupa, Uzak Doğu, Asya ve Amerika kıtalarına ait mutfakların öne çıkan özellikleri ve uygulamaları yer alır. Öğrencilerin bu coğrafyalardaki yiyecek kültürü ve mutfakları konularında bilgi sahibi olmaları sağlanır. Dünya üzerindeki o bölgelere ait reçetelerin bilgisi teorik ve uygulamalı olarak verilir. Öğrenciler, dünya mutfakları hakkında bilgi sahibi olur.

GAST 407

GIDA MEVZUATI

EFSA (European Food Safty Authority), FDA (Food and Drug Administration), FAO (Food and Agricultue Organizatin of the United States) önerileri, tüzük, kodeks, resmi kurumlarca yayınlanan tebliğler ve gıda işleyiş sistemleri hakkında bilgiler verilir. Ayrıca genetik modifikasyon, gıda ithalatı, gıda katkı maddeleri, gıda güvenliği ve kanuni yükümlülükler dersin içeriğini oluşturur. Öğrencileri gıdayla ilgili kanun ve mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olur.

GAST 430

BANKET VE ZİYAFET YÖNETİMİ

Bu ders kapsamında öğrenciler banket ve ziyafet operasyonu planlama, yönetim ve pazarlama prosedürleri konusunda bilgi sahibi olur. 

 GAST 431

YEMEK STİLİSTLİĞİ VE FOTOĞRAFÇILIĞI

Bu dersin içeriği görsel, yazılı, sosyal medya alanında ve sanatsal uygulamaların yer alacağı çalışma alanlarında uzmanlık sağlamak üzere ihtiyaç duyulacak teknik bilgiler ve uygulamada yer alan örnekler hakkında bilgilerden oluşacaktır. Öğrenciler yemek ve gıda endüstrisinde pazarlama ve iletişim alanı başta olmak üzere biçim, doku, denge, renk, hareket, bütünlük gibi temel tasarım kavramları ve sunum tabağı tasarımı hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

GAST 432

GIDA VE MEDYA

Öğrenciler yiyecek ve içecek dünyasını medya, basın gibi farklı bir açıdan irdeleyecek, sektörün tanınmasında ve yaygınlaşmasında önemli bir görev üstlenen basılı ve/ya elektronik basın ve medya alanlarındaki olanakları araştıracak ve girişimci ve yaratıcı yönlerini değerlendirmeye çalışacaklardır. Bu ders kapsamında öğrenciler, gıda ve medya arasındaki ilişki hakkında bilgi sahibi olur.

GAST 433

ENOLOJİ

Öğrenciler bir şarap menüsünün nasıl hazırlanacağı, dünya genelinde şarap üretilen yerler, Türkiye’de şarap üretilen yerler ve Türk şaraplarının genel özellikleri hakkında bilgilendirilecektir. Şarap tadım teknikleri, şarap kör tadımı ve değerlendirilmesi dersin içeriğini oluşturan diğer kısımlardır. Öğrenciler şarap üretimi, üzüm çeşitle

GAST 434

YİYECEK VE İÇECEK SERVİSİ

Bu derste yiyecek içecek ünitelerinin ön kısmının (servis) etkin yönetimini sağlayacak genel terminoloji, kavram ve prosedürler çerçevesinde etkin planlama, operasyon ve denetim faaliyetleri hakkında bilgi verilir. Bu ders kapsamında öğrenciler, yiyecek ve içecek servisi hakkında bilgi sahibi olur.

GAST 437

GASTRONOMİ TURİZMİ

Bu ders, destinasyonların pazarlanmasında yerel mutfak kültürünün etkili bir biçimde kullanılabileceğinin ve gastronomi turizmi yolu ile değer zinciri oluşturarak bölgesel ekonomik gelişme konusunu ele almaktadır. Derste ilgili literatürde önerilen gastronomi turizmi kaynakları, destinasyon pazarlama ve gastronomi turizmi stratejileri, pazarlama stratejisinde gıdanın rolü konularına odaklanılmıştır. Öğrenciler, gastronomi ve turizm arasındaki ilişki hakkında bilgi sahibi olur.

GAST 439

MUTFAK COĞRAFYASI

Yemek kültürün ayrılmaz bir parçasıdır ve kültür de coğrafyanın önemli bir alanıdır, yemek coğrafyası kavramı bu noktadan doğar. Yemek hayatlarımızın hayati bir parçasıdır ve kültürümüzü ve kimliğimizi tanımlayan bir unsurdur. Bu dersin amacı yerel mutfak kültürü ve onun özgünlüğü, göç, tarihi ticaret yolları gibi konuları incelemek ve bu faktörlerin coğrafi etkileşim etkileşim içinde yemek kültürünü ne şekilde etkilediği konusunu ele almaktır. Öğrenciler, coğrafyanın yemek kültürü üzerindeki etkisi hakkında bilgi sahibi olur.

GAST 441

GIDA SEKTÖRÜNDE YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME

Yeni hammaddeler veya yeni tüketici ürünleri üreten gıda şirketleri, ticari ürünlerin piyasaya sürülmesinde başarılı olabilmek için yenilik becerilerine, teknolojik bilgiye ve organizasyon yeteneğine ihtiyaç duyar. Bu ders, öğrencilerin yeni ürün geliştirme süreçleri hakkında bilgi kazanmalarını sağlar ve bir gıda işletmesinde ürün geliştirme süreçlerinin yönetilmesi konusundaki analitik düşünme yeteneklerini geliştirir.

GAST 443

GIDA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Ders, öğrencileri sürdürülebilir uygulamaların teorik temelleri hakkında bilgilendirir, restoran ve yemek hizmetlerinin en iyi temsilcileri aracılığıyla bunların uygulanabilirliğini gösterir. Bu ders, gelecek için sınırlı doğal kaynakları göz önünde bulunduran  gastronomi iş modelleri odaklı sürdürülebilir yaklaşımların entegrasyonunu içermektedir.

GAST 466

İNOVASYON VE YARATICILIK

Turizm, otelcilik ve gastronomi alanında yaratıcılık ve yenilikçilik için yapılması gerekenler, dünya trendleri ve gelişmelerinin öğretileceği bu ders öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmeleri için imkanlar ve uygulamalar içerecektir. Turizmde yaratıcı olmak için kişilerin ihtiyaç duydukları teknikler öğretilecektir. Grup çalışmalarında yaratıcılık ve bireysel yaratıcılık ile kuruma olan katkıları öğretilerek uygulamalar ile pekiştirilecektir. Turizmde yeni ürün geliştirme ve inovasyon için yapılması gerekenler uygulamalı projeler ile desteklenecektir. Bu ders kapsamında öğrenciler, turizm sektöründe inovasyon ve yaratıcılık konusunda bilgi sahibi olur.

 

18.AKTS Ders Tanıtım Formları

 

ENGG 101 Akademik İngilizce I - Academic English I

ENGG 102 Akademik İngilizce II - Academic English II

GAST 101 Gastronomiye Giriş - Introduction to Gastronomy

GAST 103 Beslenmenin İlkeleri - Nutrition

GAST 104 Gıda Bilimi - Food Science

GAST 106 Bahçe Bitkileri  -Agrcultural Production

GAST 110 İçeceklere Giriş - Introduction to Beverages

GAST 111 Gastronomi için Matematik - Mathematics for Gastronomy

GAST 200 Yaz Stajı I - Summer Work Integrated Learning I

GAST 201 Mutfak Teknolojilerine Giriş - Introduction to Culinary Technology

GAST 202 Mutfak Teknolojisi I - Kitchen Technology I

GAST 203 Gıdalar ve Özellikleri - Food and Their Specifications

GAST 204 Yemek Kültürü - Food Culture

GAST 207 Yemek Tarihi I - Food History I

GAST 208 Pastacılık ve Fırın Ürünlerine Giriş - Introduction to Pastry and Bakery

GAST 212 Menu Planlama - Menu Planning

GAST 214 Yemek Tarihi II - Food History II

GAST 300 Yaz Stajı II - Summer Work Integrated Learning II

GAST 301 Mutfak Teknolojileri II - Kitchen Technology II

GAST 302 Mutfak Teknolojileri III - Kitchen Technology III

GAST 308 Osmanlı Mutfağı - Ottoman Cuisine

GAST 309 Restoran Operasyonu ve Girişimcilik - Restaurant Operations and Entrepreneurship

GAST 310 Yiyecek İçecek için Satış Pazarlama - Sales and Marketing for Food and Beverage

GAST 311 İleri Pastacılık ve Fırın Ürünleri- Advanced Pastry and Bakery.

GAST 313 Türk Yöre Mutfakları - Turkish Regional Cuisines

GAST 330 Peynir Çeşitleri - Cheese Varieties

GAST 331 Duyusal Analiz -Sensory Evaluation of Food

GAST 333 Vejetaryen Mutfağı - Vegetarian Cuisine

GAST 396 Gıda Etiği - Food Ethics

GAST 400 Bitirme Projesi - Capstone Project

GAST 403 Mutfak Teknolojileri 4 - Kitchen Technology 4

GAST 404 Mutfak Teknolojileri  - Kitchen Technology 5

GAST 407 Gıda mevzuatı - Food Regulations

GAST 430 Banket ve Ziyafet Yonetimi - Banquet and Event Management

GAST 432 Gıda ve Medya - Food and Media

GAST 437 Gastronomi Turizmi - Gastronomy Tourism

GAST 441 Yeni Ürün Geliştirme - New Product Development in Food Sector

GAST 443 Gıda ve Sürdürülebilirlik -Food and Sustainability