ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ

1.Programın Dili 

İngilizce.

2.Programın Süresi (Yıl)

4 (dört) yıl.

3.Programın Azami Süresi (Yıl)

Öğrenciler, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın azami 7 (yedi) yıl içinde programı tamamlamak zorundadırlar.

4.Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Selim SİVRİOĞLU.

5. Tarihçe

Bölümümüz 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde ilk öğrencilerini alarak eğitim faaliyetlerine başlamıştır.

6.Kazanılan Derece

 Makine Mühendisliği, Lisans Derecesi.

7.Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenciler programa, ÖSYM’nin her yıl düzenlediği üniversiteye giriş sınavları kapsamında Makine Mühendisliği Bölümü için SAY puan türünden bir önceki yılın taban puanları esas alınarak tercih yapmak suretiyle kabul edilmektedir.

8. Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

ÖSYM tarafından yapılan merkezî yerleştirme, başarı koşulu ile yurtiçi ve yurtdışı kurumlar arası yatay geçiş, merkezî yerleştirme puanı ile kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş ile bölümümüze öğrenci kabul edilmektedir.

Bölümümüze kabul edilen öğrenciler, bölüme kayıt yaptırmadan önce kayıtlı oldukları lisans veya ön lisans programlarından başarılı oldukları derslerin bölümümüz ders müfredatına intibak ettirilmesini talep edebilirler. Bu talep, öğrencinin, eğer gerekiyorsa, İngilizce hazırlık okulunu tamamlayarak, bölümde öğrenim görmeye başlayacağı akademik yılın başında Fakülte Dekanlığı’ na yazacağı bir dilekçe ile yapılır. Talepte bulunan öğrencinin, dilekçesine onaylı bir not döküm (transkript) belgesinin aslını eklemesi gereklidir. İntibak işlemi, Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulunun ve görevlendireceği komisyonların belirlediği esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. İntibak işlemlerinde ders içerikleri ve AKTS yükü gözetilir.

Kurumlar arası yurtdışı yatay geçişle fakültemize kayıt yaptıran öğrencilerin intibak taleplerinin değerlendirilmesinde ise, yurt içi ve/veya yurtdışından alınan derslerin alanına ilişkin ulusal yeterliliklere uygun olarak belirlenen program yeterliliklerine uygun olması esası gözetilir.

9.Sınavlar, ölçme ve değerlendirme

Üniversitemizde sınavlar, ara sınav, final sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavı, ek sınav ve tek ders sınavından oluşur. Sınavlar fakültemiz tarafından hazırlanan ve ilan edilen programa göre yapılır. Sınavlara girmek için öğrenci kimlik kartlarının ibrazı zorunludur. Üniversitemizde bütünleme sınavı uygulaması bulunmayıp, yaz okulu programı mevcuttur.

Ara sınav, fakültemiz lisans programı müfredatında bulunan bir dersin verildiği yarıyıl içinde yapılan sınavdır. Her dersin bir yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır veya ders içerisinde yapılan ödev, proje ve benzeri çalışmalar, dersin öğretim üyesi takdirinde, bir ara sınav yerine kullanılabilir. Final sınavı ise, dersin okutulduğu yarıyıl sonunda akademik takvimde belirtilen tarihler içinde yapılan sınavdır. Final sınavlarına katılabilmek için derslere %70 devam mecburiyetinin tamamlanması gerekmektedir. Öğrencilerin dersten başarılı sayılmaları için belirlenen not aralıkları aşağıdaki şekildedir:

Letter Grade

A+

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

F

Value

4.00

4.00

3.70

3.30

3.00

2.70

2.40

2.20

2.00

1.70

1.50

0.00

Total Points

-

95-100

85-94

80-84

75-79

65-74

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

0-39

 

 

Öğrencilerimizin akademik yeterliği her yarıyıl sonunda not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. İkinci yarıyılın sonundan itibaren genel not ortalaması 2,00 ve üzeri olan öğrencilerin durumu başarılı; 1,99 ve altındaki öğrencilerin durumu ise akademik olarak yetersiz kabul edilir. Program müfredatında bulunan bir dersten başarısız olan öğrenciler bu dersin verildiği ilk yarıyılda dersi tekrar almak zorundadır. Başarısız olunan dersler tamamlanmadan geri kalan tüm mezuniyet koşulları gerçekleşmiş olsa da öğrenci mezuniyete hak kazanamaz.

 

 

10.Mezuniyet Koşulları

Üniversitemiz Lisans ve Ön lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 40’ıncı maddesi uyarınca, ilgili öğrencinin, kayıtlı olduğu programın müfredatında yer alan tüm dersleri başarı ile tamamlaması, genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 ve tamamladığı toplam kredinin en az 240 AKTS olması durumunda öğrenci, ilgili programdan lisans diploması  almaya hak kazanır.

 

11.Çift Ana Dal

Çift ana dal öğrenimine ilişkin usul ve esaslar YÖK’ün “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre ve “Antalya Bilim Üniversitesi Çift Ana Dal ve Yan Dal Yönergesi” çerçevesinde yapılır.

Makine Mühendisliği Bölümü Çift Ana Dal Programı bünyesinde alınması gereken dersler aşağıdaki tablolarda listelenmiştir:

DERS KODU

DERS ADI

 

DERS KREDİ BİLGİLERİ

GELEN ÖĞRENCİNİN BÖLÜMÜ

ÇAP YAPILACAK BÖLÜM: MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

ENDÜSTRİ

MÜHENDİSLİĞİ

1. DÖNEM

T

L

U

K

AKTS

Z/S

 

MATH 101

MATEMATİK I

4

0

2

5

6

Z

MUAF

PHYS 101

FİZİK I

3

0

0

3

4

Z

MUAF

PHYS 101L L

FİZİK I LABORATUVAR

0

2

0

1

2

Z

MUAF

CHEM 101

 101

GENEL KİMYA

3

0

2

4

6

Z

MUAF

ME 121

TEKNİK RESİM I

3

0

0

2

3

Z

ZORUNLU

CS 101

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ I

3

 2

 0

4

6

Z

MUAF

ENEN 101

MÜHENDİSLİK İÇİN İNGİLİZCE I

4

0

0

4

4

Z

MUAF

TURK 101

TÜRK DİLİ I

2

0

0

2

2

Z

MUAF

2.DÖNEM

T

L

U

K

AKTS

Z/S

 

MATH 102

MATEMATİK II

4

0

2

5

6

Z

MUAF

PHYS 102

FİZİK II

3

0

0

3

4

Z

MUAF

PHYS 102L

FİZİK II LABORATUVAR

0

2

0

1

2

Z

MUAF

MATH 201

DOĞRUSAL CEBİR

4

0

0

4

5

Z

MUAF

ME 122

TEKNİK RESİM II

0

2

1

2

3

Z

MUAF

ME 112

STATİK (MEKANİK I)

3

0

0

3

5

Z

ZORUNLU

ENEN 102

MÜHENDİSLİK İÇİN İNGİLİZCE II

4

0

0

4

4

Z

MUAF

TURK 102

TÜRK DİLİ II

2

0

0

2

2

Z

MUAF

3.DÖNEM

T

L

U

K

AKTS

Z/S

 

MATH 202

DİFERANSİYEL DENKLEMLER

4

0

0

4

5

Z

MUAF

ME 201

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜH. TEM.

2

1

0

3

4

Z

ZORUNLU

ME 211

MUKAVEMET

3

0

0

3

5

Z

ZORUNLU

ME 213

DİNAMİK (MEKANİK II)

3

0

0

3

5

Z

ZORUNLU

ME 221

MALZEME BİLİMİ

2

2

0

3

5

Z

ZORUNLU

ME 241

TERMODİNAMİK I

 3

0

0

3

5

Z

ZORUNLU

HIST 101

ATATÜRK İLKELERİ İNKILAP TARİHİ I

2

0

0

2

2

Z

MUAF

4.DÖNEM

T

L

U

K

AKTS

Z/S

 

ME 202

MÜHENDİSLER İÇİN PROGRAMLAMA

2

2

0

3

5

Z

ZORUNLU

ME 204

ÖLÇME TEKNİKLERİ

2

0

1

3

5

Z

ZORUNLU

ME 212

MUKAVEMET II

3

0

0

3

5

Z

ZORUNLU

ME 214

AKIŞKANLAR MEKANİĞİ I

 3

0

0

3

5

Z

ZORUNLU

ME 222

İMAL YÖNTEMLERİ I

3

0

0

3

5

Z

ZORUNLU

ME 242

TERMODİNAMİK II

3

0

0

3

5

Z

ZORUNLU

HIST 102

ATATÜRK İLKELERİ İNKILAP TARİHİ II

2

0

0

2

2

Z

MUAF

   5.DÖNEM

T

L

U

K

AKTS

Z/S

 

MATH 211

MÜH. İÇİN OLASILIK VE İSTATİSTİK

3

0

0

3

5

Z

MUAF

MATH 300

MÜHENDİSLER İÇİN SAYISAL ANALİZ

4

0

0

4

5

Z

MUAF

ME 311

AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II

3

0

0

3

5

Z

ZORUNLU

ME 321

MAKİNE ELEMANLARI I

3

0

0

3

5

Z

ZORUNLU

ME 323

İMAL YÖNTEMLERİ II

 3

0

0

3

5

Z

ZORUNLU

ME 341

ISI TRANSFERİ I

3

0

0

3

5

Z

ZORUNLU

ME 300

YAZ STAJI I

0

0

0

0

0

Z

ZORUNLU

  6.DÖNEM

T

L

U

K

AKTS

Z/S

 

ME 322

MAKİNE ELEMANLARI II

3

0

0

3

5

Z

ZORUNLU

ME 342

ISI TRANSFERİ II

3

0

0

  3

5

Z

ZORUNLU

ME 352

MEKANİK TİTREŞİMLER

3

0

0

3

5

Z

ZORUNLU

ME 354

MEKANİZMALAR

3

0

0

3

5

Z

ZORUNLU

AE 4XXX

ALAN SEÇMELİ (BÖLÜM SEÇMELİ)

3

0

0

3

5

S

ZORUNLU

AE 4XXX

ALAN SEÇMELİ (BÖLÜM SEÇMELİ)

3

0

0

3

5

S

ZORUNLU

7.DÖNEM

T

L

U

K

AKTS

Z/S

 

ME 451

SİSTEM DİNAMİĞİ VE KONTROL

3

0

0

3

5

Z

ZORUNLU

GEN 200

MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ

3

0

0

3

4

Z

MUAF

ME 400

YAZ STAJI II

0

0

0

0

0

Z

MUAF

GEN 401

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ I

2

0

0

2

2

Z

MUAF

NAE 401

 

 

ALAN DIŞI SEÇMELİ

3

0

0

3

5

S

MUAF

AE 4XXX

ALAN SEÇMELİ (BÖLÜM SEÇMELİ)

3

0

0

3

5

S

ZORUNLU

AE 4XXX

ALAN SEÇMELİ (BÖLÜM SEÇMELİ)

3

0

0

3

5

S

ZORUNLU

AE 4XXX

ALAN SEÇMELİ

3

0

0

3

5

S

MUAF

8.DÖNEM

T

L

U

K

AKTS

Z/S

 

ME 402

BİTİRME PROJESİ

0

0

6

0

6

Z

ZORUNLU

GEN 402

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ II

2

0

0

2

2

Z

MUAF

GEN 404

İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK

2

0

0

2

2

Z

MUAF

NAE 402

ALAN DIŞI SEÇMELİ

3

0

0

3

5

Z

MUAF

AE 4XXX

ALAN SEÇMELİ

3

0

0

3

5

Z

MUAF

AE 4XXX

ALAN SEÇMELİ

3

0

0

3

5

Z

MUAF

AE 4XXX

ALAN SEÇMELİ

3

0

0

3

5

Z

MUAF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERS KODU

DERS ADI

 

DERS KREDİ BİLGİLERİ

GELEN ÖĞRENCİNİN BÖLÜMÜ

ÇAP YAPILACAK BÖLÜM: MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK

MÜHENDİSLİĞİ

1. DÖNEM

T

L

U

K

AKTS

Z/S

 

MATH 101

MATEMATİK I

4

0

2

5

6

Z

MUAF

PHYS 101

FİZİK I

3

0

0

3

4

Z

MUAF

PHYS 101L L

FİZİK I LABORATUVAR

0

2

0

1

2

Z

MUAF

CHEM 101

 101

GENEL KİMYA

3

0

2

4

6

Z

MUAF

ME 121

TEKNİK RESİM I

3

0

0

2

3

Z

ZORUNLU

CS 101

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ I

3

 2

 0

4

6

Z

MUAF

ENEN 101

MÜHENDİSLİK İÇİN İNGİLİZCE I

4

0

0

4

4

Z

MUAF

TURK 101

TÜRK DİLİ I

2

0

0

2

2

Z

MUAF

2.DÖNEM

T

L

U

K

AKTS

Z/S

 

MATH 102

MATEMATİK II

4

0

2

5

6

Z

MUAF

PHYS 102

FİZİK II

3

0

0

3

4

Z

MUAF

PHYS 102L

FİZİK II LABORATUVAR

0

2

0

1

2

Z

MUAF

MATH 201

DOĞRUSAL CEBİR

4

0

0

4

5

Z

MUAF

ME 122

TEKNİK RESİM II

0

2

1

2

3

Z

ZORUNLU

ME 112

STATİK (MEKANİK I)

3

0

0

3

5

Z

ZORUNLU

ENEN 102

MÜHENDİSLİK İÇİN İNGİLİZCE II

4

0

0

4

4

Z

MUAF

TURK 102

TÜRK DİLİ II

2

0

0

2

2

Z

MUAF

3.DÖNEM

T

L

U

K

AKTS

Z/S

 

MATH 202

DİFERANSİYEL DENKLEMLER

4

0

0

4

5

Z

MUAF

ME 201

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜH. TEM.

2

1

0

3

4

Z

MUAF

ME 211

MUKAVEMET

3

0

0

3

5

Z

ZORUNLU

ME 213

DİNAMİK (MEKANİK II)

3

0

0

3

5

Z

ZORUNLU

ME 221

MALZEME BİLİMİ

2

2

0

3

5

Z

ZORUNLU

ME 241

TERMODİNAMİK I

 3

0

0

3

5

Z

ZORUNLU

HIST 101

ATATÜRK İLKELERİ İNKILAP TARİHİ I

2

0

0

2

2

Z

MUAF

4.DÖNEM

T

L

U

K

AKTS

Z/S

 

ME 202

MÜHENDİSLER İÇİN PROGRAMLAMA

2

2

0

3

5

Z

ZORUNLU

ME 204

ÖLÇME TEKNİKLERİ

2

0

1

3

5

Z

ZORUNLU

ME 212

MUKAVEMET II

3

0

0

3

5

Z

ZORUNLU

ME 214

AKIŞKANLAR MEKANİĞİ I

 3

0

0

3

5

Z

ZORUNLU

ME 222

İMAL YÖNTEMLERİ I

3

0

0

3

5

Z

ZORUNLU

ME 242

TERMODİNAMİK II

3

0

0

3

5

Z

ZORUNLU

HIST 102

ATATÜRK İLKELERİ İNKILAP TARİHİ II

2

0

0

2

2

Z

MUAF

   5.DÖNEM

T

L

U

K

AKTS

Z/S

 

MATH 211

MÜH. İÇİN OLASILIK VE İSTATİSTİK

3

0

0

3

5

Z

MUAF

MATH 300

MÜHENDİSLER İÇİN SAYISAL ANALİZ

4

0

0

4

5

Z

MUAF

ME 311

AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II

3

0

0

3

5

Z

ZORUNLU

ME 321

MAKİNE ELEMANLARI I

3

0

0

3

5

Z

ZORUNLU

ME 323

İMAL YÖNTEMLERİ II

 3

0

0

3

5

Z

ZORUNLU

ME 341

ISI TRANSFERİ I

3

0

0

3

5

Z

ZORUNLU

ME 300

YAZ STAJI I

0

0

0

0

0

Z

ZORUNLU

  6.DÖNEM

T

L

U

K

AKTS

Z/S

 

ME 322

MAKİNE ELEMANLARI II

3

0

0

3

5

Z

ZORUNLU

ME 342

ISI TRANSFERİ II

3

0

0

  3

5

Z

ZORUNLU

ME 352

MEKANİK TİTREŞİMLER

3

0

0

3

5

Z

ZORUNLU

ME 354

MEKANİZMALAR

3

0

0

3

5

Z

ZORUNLU

AE 4XXX

ALAN SEÇMELİ (BÖLÜM SEÇMELİ)

3

0

0

3

5

S

ZORUNLU

AE 4XXX

ALAN SEÇMELİ (BÖLÜM SEÇMELİ)

3

0

0

3

5

S

ZORUNLU

7.DÖNEM

T

L

U

K

AKTS

Z/S

 

ME 451

SİSTEM DİNAMİĞİ VE KONTROL

3

0

0

3

5

Z

ZORUNLU

GEN 200

MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ

3

0

0

3

4

Z

MUAF

ME 400

YAZ STAJI II

0

0

0

0

0

Z

MUAF

GEN 401

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ I

2

0

0

2

2

Z

MUAF

NAE 401

ALAN DIŞI SEÇMELİ

 

 

3

0

0

3

5

S

MUAF

AE 4XXX

ALAN SEÇMELİ (BÖLÜM SEÇMELİ)

3

0

0

3

5

S

ZORUNLU

AE 4XXX

ALAN SEÇMELİ (BÖLÜM SEÇMELİ)

3

0

0

3

5

S

ZORUNLU

AE 4XXX

ALAN SEÇMELİ

3

0

0

3

5

S

MUAF

8.DÖNEM

T

L

U

K

AKTS

Z/S

 

ME 402

BİTİRME PROJESİ

0

0

6

0

6

Z

ZORUNLU

GEN 402

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ II

2

0

0

2

2

Z

MUAF

GEN 404

İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK

2

0

0

2

2

Z

MUAF

NAE 402

ALAN DIŞI SEÇMELİ

3

0

0

3

5

Z

MUAF

AE 4XXX

ALAN SEÇMELİ

3

0

0

3

5

Z

MUAF

AE 4XXX

ALAN SEÇMELİ

3

0

0

3

5

Z

MUAF

AE 4XXX

ALAN SEÇMELİ

3

0

0

3

5

Z

MUAF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERS KODU

DERS ADI

 

DERS KREDİ BİLGİLERİ

GELEN ÖĞRENCİNİN BÖLÜMÜ

ÇAP YAPILACAK BÖLÜM: MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

1.DÖNEM

T

L

U

K

AKTS

Z/S

 

MATH 101

MATEMATİK I

4

0

2

5

6

Z

MUAF

PHYS 101

FİZİK I

3

0

0

3

4

Z

MUAF

PHYS 101L L

FİZİK I LABORATUVAR

0

2

0

1

2

Z

MUAF

CHEM 101

 101

GENEL KİMYA

3

0

2

4

6

Z

MUAF

ME 121

TEKNİK RESİM I

3

0

0

2

3

Z

ZORUNLU

CS 101

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ I

3

 2

 0

4

6

Z

MUAF

ENEN 101

MÜHENDİSLİK İÇİN İNGİLİZCE I

4

0

0

4

4

Z

MUAF

TURK 101

TÜRK DİLİ I

2

0

0

2

2

Z

MUAF

2.DÖNEM

T

L

U

K

AKTS

Z/S

 

MATH 102

MATEMATİK II

4

0

2

5

6

Z

MUAF

PHYS 102

FİZİK II

3

0

0

3

4

Z

MUAF

PHYS 102L

FİZİK II LABORATUVAR

0

2

0

1

2

Z

MUAF

MATH 201

DOĞRUSAL CEBİR

4

0

0

4

5

Z

MUAF

ME 122

TEKNİK RESİM II

0

2

1

2

3

Z

ZORUNLU

ME 112

STATİK (MEKANİK I)

3

0

0

3

5

Z

ZORUNLU

ENEN 102

MÜHENDİSLİK İÇİN İNGİLİZCE II

4

0

0

4

4

Z

MUAF

TURK 102

TÜRK DİLİ II

2

0

0

2

2

Z

MUAF

3.DÖNEM

T

L

U

K

AKTS

Z/S

 

MATH 202

DİFERANSİYEL DENKLEMLER

4

0

0

4

5

Z

MUAF

ME 201

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜH. TEM.

2

1

0

3

4

Z

ZORUNLU

ME 211

MUKAVEMET

3

0

0

3

5

Z

ZORUNLU

ME 213

DİNAMİK (MEKANİK II)

3

0

0

3

5

Z

ZORUNLU

ME 221

MALZEME BİLİMİ

2

2

0

3

5

Z

ZORUNLU

ME 241

TERMODİNAMİK I

 3

0

0

3

5

Z

ZORUNLU

HIST 101

ATATÜRK İLKELERİ İNKILAP TARİHİ I

2

0

0

2

2

Z

MUAF

4.DÖNEM

T

L

U

K

AKTS

Z/S

 

ME 202

MÜHENDİSLER İÇİN PROGRAMLAMA

2

2

0

3

5

Z

MUAF

ME 204

ÖLÇME TEKNİKLERİ

2

0

1

3

5

Z

ZORUNLU

ME 212

MUKAVEMET II

3

0

0

3

5

Z

ZORUNLU

ME 214

AKIŞKANLAR MEKANİĞİ I

 3

0

0

3

5

Z

ZORUNLU

ME 222

İMAL YÖNTEMLERİ I

3

0

0

3

5

Z

ZORUNLU

ME 242

TERMODİNAMİK II

3

0

0

3

5

Z

ZORUNLU

HIST 102

ATATÜRK İLKELERİ İNKILAP TARİHİ II

2

0

0

2

2

Z

MUAF

   5.DÖNEM

T

L

U

K

AKTS

Z/S

 

MATH 211

MÜH. İÇİN OLASILIK VE İSTATİSTİK

3

0

0

3

5

Z

MUAF

MATH 300

MÜHENDİSLER İÇİN SAYISAL ANALİZ

4

0

0

4

5

Z

MUAF

ME 311

AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II

3

0

0

3

5

Z

ZORUNLU

ME 321

MAKİNE ELEMANLARI I

3

0

0

3

5

Z

ZORUNLU

ME 323

İMAL YÖNTEMLERİ II

 3

0

0

3

5

Z

ZORUNLU

ME 341

ISI TRANSFERİ I

3

0

0

3

5

Z

ZORUNLU

ME 300

YAZ STAJI I

0

0

0

0

0

Z

ZORUNLU

  6.DÖNEM

T

L

U

K

AKTS

Z/S

 

ME 322

MAKİNE ELEMANLARI II

3

0

0

3

5

Z

ZORUNLU

ME 342

ISI TRANSFERİ II

3

0

0

  3

5

Z

ZORUNLU

ME 352

MEKANİK TİTREŞİMLER

3

0

0

3

5

Z

ZORUNLU

ME 354

MEKANİZMALAR

3

0

0

3

5

Z

ZORUNLU

AE 4XXX

ALAN SEÇMELİ (BÖLÜM SEÇMELİ)

3

0

0

3

5

S

ZORUNLU

AE 4XXX

ALAN SEÇMELİ (BÖLÜM SEÇMELİ)

3

0

0

3

5

S

ZORUNLU

7.DÖNEM

T

L

U

K

AKTS

Z/S

 

ME 451

SİSTEM DİNAMİĞİ VE KONTROL

3

0

0

3

5

Z

ZORUNLU

GEN 200

MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ

3

0

0

3

4

Z

MUAF

ME 400

YAZ STAJI II

0

0

0

0

0

Z

MUAF

GEN 401

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ I

2

0

0

2

2

Z

MUAF

NAE 401

ALAN DIŞI SEÇMELİ

 

 

3

0

0

3

5

S

MUAF

AE 4XXX

ALAN SEÇMELİ (BÖLÜM SEÇMELİ)

3

0

0

3

5

S

ZORUNLU

AE 4XXX

ALAN SEÇMELİ (BÖLÜM SEÇMELİ)

3

0

0

3

5

S

ZORUNLU

AE 4XXX

ALAN SEÇMELİ

3

0

0

3

5

S

MUAF

8.DÖNEM

T

L

U

K

AKTS

Z/S

 

ME 402

BİTİRME PROJESİ

0

0

6

0

6

Z

ZORUNLU

GEN 402

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ II

2

0

0

2

2

Z

MUAF

GEN 404

İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK

2

0

0

2

2

Z

MUAF

NAE 402

ALAN DIŞI SEÇMELİ

3

0

0

3

5

Z

MUAF

AE 4XXX

ALAN SEÇMELİ

3

0

0

3

5

Z

MUAF

AE 4XXX

ALAN SEÇMELİ

3

0

0

3

5

Z

MUAF

AE 4XXX

ALAN SEÇMELİ

3

0

0

3

5

Z

MUAF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERS KODU

DERS ADI

 

DERS KREDİ BİLGİLERİ

GELEN ÖĞRENCİNİN BÖLÜMÜ

ÇAP YAPILACAK BÖLÜM: MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

1. DÖNEM

T

L

U

K

AKTS

Z/S

 

MATH 101

MATEMATİK I

4

0

2

5

6

Z

MUAF

PHYS 101

FİZİK I

3

0

0

3

4

Z

MUAF

PHYS 101L L

FİZİK I LABORATUVAR

0

2

0

1

2

Z

MUAF

CHEM 101

 101

GENEL KİMYA

3

0

2

4

6

Z

MUAF

ME 121

TEKNİK RESİM I

3

0

0

2

3

Z

ZORUNLU

CS 101

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ I

3

 2

 0

4

6

Z

MUAF

ENEN 101

MÜHENDİSLİK İÇİN İNGİLİZCE I

4

0

0

4

4

Z

MUAF

TURK 101

TÜRK DİLİ I

2

0

0

2

2

Z

MUAF

2.DÖNEM

T

L

U

K

AKTS

Z/S

 

MATH 102

MATEMATİK II

4

0

2

5

6

Z

MUAF

PHYS 102

FİZİK II

3

0

0

3

4

Z

MUAF

PHYS 102L

FİZİK II LABORATUVAR

0

2

0

1

2

Z

MUAF

MATH 201

DOĞRUSAL CEBİR

4

0

0

4

5

Z

MUAF

ME 122

TEKNİK RESİM II

0

2

1

2

3

Z

MUAF

ME 112

STATİK (MEKANİK I)

3

0

0

3

5

Z

ZORUNLU

ENEN 102

MÜHENDİSLİK İÇİN İNGİLİZCE II

4

0

0

4

4

Z

MUAF

TURK 102

TÜRK DİLİ II

2

0

0

2

2

Z

MUAF

3.DÖNEM

T

L

U

K

AKTS

Z/S

 

MATH 202

DİFERANSİYEL DENKLEMLER

4

0

0

4

5

Z

MUAF

ME 201

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜH. TEM.

2

1

0

3

4

Z

ZORUNLU

ME 211

MUKAVEMET

3

0

0

3

5

Z

ZORUNLU

ME 213

DİNAMİK (MEKANİK II)

3

0

0

3

5

Z

ZORUNLU

ME 221

MALZEME BİLİMİ

2

2

0

3

5

Z

ZORUNLU

ME 241

TERMODİNAMİK I

 3

0

0

3

5

Z

ZORUNLU

HIST 101

ATATÜRK İLKELERİ İNKILAP TARİHİ I

2

0

0

2

2

Z

MUAF

4.DÖNEM

T

L

U

K

AKTS

Z/S

 

ME 202

MÜHENDİSLER İÇİN PROGRAMLAMA

2

2

0

3

5

Z

ZORUNLU

ME 204

ÖLÇME TEKNİKLERİ

2

0

1

3

5

Z

ZORUNLU

ME 212

MUKAVEMET II

3

0

0

3

5

Z

ZORUNLU

ME 214

AKIŞKANLAR MEKANİĞİ I

 3

0

0

3

5

Z

ZORUNLU

ME 222

İMAL YÖNTEMLERİ I

3

0

0

3

5

Z

ZORUNLU

ME 242

TERMODİNAMİK II

3

0

0

3

5

Z

ZORUNLU

HIST 102